IGG zaprasza na konferencję

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 10.10.2018
Informacja producenta

 
Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) zaprasza na konferencję "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian", która odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r.

 
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanej przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa konferencji pt. "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian", która odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 r. w Ożarowie Mazowieckim (Hotel Mazurkas Conference & SPA, u. Poznańska 177).

W trakcie konferencji przewidziane są 3 sesje tematyczne poświęcone:

  • zamówieniom publicznym,
  • likwidacji barier inwestycyjnych
  • czystemu powietrzu.

W trakcie poszczególnych sesji przybliżone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące założeń nowego Prawa Zamówień Publicznych, planowanych zmian regulacji w zakresie inwestycji liniowych celu publicznego oraz barier inwestycji gazowniczych. Bliżej przedstawiona zostanie również strategia państwa w zakresie walki ze smogiem oraz podejmowane przez branżę gazowniczą inicjatywy związane z poprawą jakości powietrza.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w terminie do 17 października 2018 r. na wypełnionym formularzu  na adres e-mail: office@igg.pl.


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I
14:00Przyjazd i rejestracja gości
15:00Obiad
16:00Otwarcie Konferencji (prezes IGG)
16:05REFERAT WPROWADZAJĄCY (Ministerstwo Energii)
SESJA I Zamówienia publiczne
16:15Założenia nowego Prawa Zamówień Publicznych (Urząd Zamówień Publicznych)
16:35Nowe obliga w umowie o zamówienia publiczne (Kancelaria Prawna Wawrzynowicz i Wspólnicy)
16:55Przerwa kawowa
17:25Procedury dialogu konkurencyjnego i konsultacje rynkowe (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)
17:45Bliższe relacje zamawiającego i wykonawcy (Kancelaria Prawna Wawrzynowicz i Wspólnicy)
18:30Kolacja
Dzień II SESJA II Likwidacja barier inwestycyjnych
09:30Inwestycje liniowe celu publicznego – planowane zmiany regulacji (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
09.50Pozycjonowanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (JT SA)
10.10Kontekst prawny inwestycji liniowych (Instytut Prawa Uniwersytetu SWPS)
10.30Bariery inwestycji gazowniczych okiem inwestora PSG (PSG Sp. z o.o.)
10.50Działania GAZ-SYSTEM SA na rzecz likwidacji barier w relacji Inwestor – Wykonawca. (GAZ-SYSTEM S.A.)
11.10Kierunki zmian w optyce samorządu gospodarczego (IGG)
11.30Przerwa kawowa

SESJA III Czyste powietrze
12.00  Strategia państwa wobec walki ze smogiem (Politechnika Warszawska)
12.20Doświadczenia Krakowa w walce o czyste powietrze (Wydział Środowiska U.M. Kraków)
12.40Inicjatywy branży gazowniczej na rzecz poprawy jakości powietrza (PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o)
13.00Niskoemisyjne ciepłownictwo w ramach Krajowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
13.20 Elektryfikacja ciepłownictwa, ciepłownictwo systemowe (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie)
13.40Gazyfikacja ciepłownictwa (PGNiG TERMIKA S.A.)
14.00 Obiad

Portal CNG-LNG.pl objął konferencję "Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego. Kierunki zmian" patronatem medialnym.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy