Baltic Pipe - podpisanie umów przesyłowych

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 31.01.2018
Informacja producenta

 
Uzyskanie pozytywnego wyniku testu ekonomicznego wraz ze spełnieniem pozostałych warunków wynikających z Regulaminu Open Season 2017 pozwoliły operatorom systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet na zawarcie Umów Przesyłowych z uczestnikami rynku, którym przydzielona została przepustowość projektu Baltic Pipe.

 
REKLAMA

Mając powyższe na uwadze, w styczniu 2018 roku zawarte zostały właściwe Umowy Przesyłowe w ramach Open Season 2017.

Łącznie przydzielona przepustowość wynosi:

  • Punkt Wejścia Morze Północne  (NO->DK): 10,600 MWh/h
  • Punkt Wejścia Baltic Pipe (DK->PL) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (DK->PL): 10,600 MWh/h
  • Punkt Wejścia Baltic Pipe (PL->DK) i Punkt Wyjścia Baltic Pipe (PL->DK): 0 MWh/h.

Należy podkreślić, że 10% planowanej przepustowości technicznej zostało zarezerwowane dla produktów krótkoterminowych.

Krajowy system przesyłowy GAZ-SYSTEMfot. GAZ-SYSTEMSystem przesyłowy

Oczekuje się, że pozostała techniczna przepustowość dla wyżej wymienionych punktów będzie oferowana w ramach zwykłych aukcji prowadzonych przez Energinet oraz GAZ-SYSTEM zgodnie z rozporządzeniem NC CAM (Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2017/459 z 16 marca 2017 roku, ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji przepustowości w systemach przesyłowych gazu uchylające rozporządzenie 984/2013).

Zgodnie z opublikowanymi w ramach Procedury Open Season 2017 projektami dokumentów, Umowy Przesyłowe definiują warunki świadczenia usług przesyłu gazu i obowiązują od momentu złożenia podpisu przez wszystkie strony. Umowy pozostaną wiążące aż do ostatniego dnia realizacji usługi przesyłu gazu, tzn. przez okres 15 lat gazowych od momentu uruchomienia przesyłu gazu poprzez projekt Baltic Pipe.

Obecnie obaj  operatorzy kontynuują wszystkie działania projektowe mające na celu umożliwienie pierwszych dostaw gazu od października 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie pozytywna decyzja o realizacji inwestycji. Ostateczna decyzja inwestycyjna, zależy m.in. od spełnienia warunków zawieszających określonych w Umowach Przesyłowych w ramach Open Season 2017.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy