215 mln euro wsparcia z UE dla Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM, Baltic Pipe
Dodany: 24.01.2019
Informacja producenta

 
Komisja Europejska w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie na prace budowlane.

 
REKLAMA

Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta podkreśla istotne znaczenie projektu dla budowy europejskiego rynku gazu oraz wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw w regionie.

Baltic Pipefot. Baltic PipeBaltic Pipe to wg UE "Projekt o znaczeniu wspólnotowym" wzmacniający europejski wewnętrzny rynek energii

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: "Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)", została zaakceptowana przez państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. Dofinansowanie przyznano w ramach przeprowadzonego w 2018 r. drugiego konkursu grantowego CEF Energy.

Wsparcie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę i modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał wsparcie finansowe w ramach CEF – w 2015, 2017 oraz 2018 r. Wartość przyznanego dotychczas dofinansowania wynosi maksymalnie 51.8 mln euro i obejmuje takie działania jak opracowanie studium wykonalności oraz prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, zarówno dla gazociągów podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infrastruktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii.

Łączna kwota wspólnotowego wsparcia dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wynosi ponad 243,5 mln euro. "Łącząc Europę" to kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

Osiągnęliśmy kolejny ważny etap realizacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest zgodna z naszym wnioskiem. Tym samym Komisja Europejska uznaje wszystkie nasze argumenty wskazujące na znaczenie projektu Baltic Pipe dla całej Unii Europejskiej i regionu.

Projekt Baltic Pipe jest uznany przez Komisję Europejską jako "Projekt o znaczeniu wspólnotowym" (PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii, realizującym cele polityki energetycznej UE, polegające na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej i odnawialnej energii. Projekt Baltic Pipe został uwzględniony na wszystkich dotychczasowych listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r., 2015 r. oraz 2017r.

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Po raz pierwszy w historii umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach.

Główne cele projektu to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy