Złoże Przemyśl ma 20 mld m3 więcej gazu

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 13.02.2018
Informacja producenta

 
Zasoby wydobywalne złoża Przemyśl mogą być większe o prawie 25%. Nowe szacunki powstały w oparciu o zdjęcia sejsmiczne 3D, teraz spółka potwierdzi je kolejnymi odwiertami.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Analiza danych geologicznych, na postawie zdjęcia sejsmicznego 3D i trzech pierwszych odwiertów, pozwala wstępnie oszacować potencjał złoża Przemyśl na prawie 20 mld m³ gazu więcej, niż do tej pory uważaliśmy. Prowadzimy wiercenia, które mają zweryfikować obliczenia potencjału zasobów.

Do tej pory PGNiG wykonało 3 odwierty do horyzontu VIIIa, który wykartowano dzięki badaniom sejsmicznym 3D. Wyniki odwiertów były pozytywne - w trakcie prób uzyskano przypływy gazu od 100 do 150 m³/min (przypływ absolutny). Na różnym etapie przygotowania jest około 20 kolejnych odwiertów w horyzontach VIII-XI.

Do niedawna złoże Przemyśl uznawano za złoże w fazie schyłkowej. Wiele lat temu zasoby oszacowano na 72 mld m³ gazu, a ponad 65 mld m³ zostało już wydobyte.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Jeżeli testy wydobywcze potwierdzą nasze przypuszczenia, będzie to niezwykle istotne również z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chociaż PGNiG z powodzeniem dywersyfikuje kierunki importu gazu, uważamy, że własne, krajowe zasoby surowca są najtańszym i najpewniejszym źródłem jego pozyskiwania. To próba odwrócenia tendencji spadkowej w udokumentowanych zasobach wydobywczych. .

PGNiG na szeroką skalę wykorzystuje metodę zdjęć 3D, aby określić budowę geologiczną potencjalnego obszaru wydobycia. Spółka realizuje takie badania również w rejonie KramarzówkaRybotycze-Fredropol położonych w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Przemyśl. Łączny obszar badawczy (powierzchnia odbioru)  tych trzech lokalizacji to 1283 km². Z kolei badania realizowane na terenach pomiędzy Sanokiem a Ustrzykami Dolnymi (zdjęcie Wańkowa-Bandrów 3D) obejmują 469 km².

Jeszcze w tym roku PGNiG rozpocznie wykonywanie zdjęcia 3D na kolejnym fragmencie województwa podkarpackiego. Badania zaplanowane w okolicy Lubaczowa (zdjęcie Uszkowce 3D) będą prowadzone na powierzchni około 301 km².


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy