Regulacje prawne

gazeo.pl
źródło: informacja własna
Dodany: 21.10.2008

 
Każda branża gospodarki regulowana jest odpowiednimi przepisami. Dotarcie do nich często sprawia wiele kłopotów. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie aktów prawnych w formie tekstów źródłowych (ustawy, rozporządzenia, regulaminy), gotowych do pobrania.

 

Przeczytanie poniższych plików wymaga zainstalowania przeglądarki plików PDF - Adobe Reader. Darmowy program możesz pobrać ze strony Adobe.

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262

ZAŁĄCZNIK Nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Warunki dodatkowe dla pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.

Wymagania techniczne regulujące sposób montażu poszczególnych elementów instalacji gazowej.

Pobierz plik [PDF 44,8 kB]

 

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 32 poz. 262

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zbiór przepisów regulujących warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich wyposażenia, w tym: wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, masy, normy hałasu, wyposażenie obowiązkowe, sposób ewidencjonowania pojazdów, oświetlenie, hamulce itd.

Pobierz plik [PDF 3,19 MB]

 

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 34 poz. 300

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 11 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Aktualizacja, zmiany i uzupełnienia powyższych przepisów; dokument m. in. reguluje warunki techniczne pojazdów o nieustalonej dacie pierwszej rejestracji oraz zawiera wskaźniki skuteczności hamowania dla poszczególnych typów pojazdów.

Pobierz plik [PDF 27,5 kB]

 

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 54 poz. 348

USTAWA  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Zbiór przepisów prawa energetycznego; ustawa ta "określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych", a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią, a jej celem jest "tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii"

Pobierz plik [PDF 449 kB]

 

Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 98 poz. 602

USTAWA  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Tekst ustawy, z uwzględnieniem przepisów Wspólnoty Europejskiej; ustawa "reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego".

Pobierz plik [PDF 599 kB]

 

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 103 poz. 1085

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Kolejny zestaw zmian i uzupełnień przepisów regulujących warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich wyposażenia; dokument uściśla poprzednie zapisy, zawiera także tabelę z normami emisji spalin.

Pobierz plik [PDF 66,5 kB]

 

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 201 poz. 1666

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko.

Tekst ministerialnego rozporządzenia w sprawie wyposażenia i części wymontowanych, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu lub środowisku, w tym: poduszek powietrznych, elementów układu hamulcowego i wydechowego, filtrów, przewodów paliwowych itd.

Pobierz plik [PDF 90,8 kB]

 

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 232 poz. 2333

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dokument określa warunki i tryb wydawania świadectw homologacji, jednostki upoważnione do przeprowadzania badań i kontroli zgodności instalacji z warunkami homologacji, zakres i sposób przeprowadzania badań.

Pobierz plik [PDF 438 kB]

 Regulamin nr 110 (CNG) EKG ONZ

j. w. (dotyczy instalacji CNG)

Pobierz plik [PDF 5,37 MB]

 

Regulamin nr 115 EKG ONZ

Tekst nowelizacji i poprawek w sprawie regulaminu R67 i R110.

Pobierz plik [PDF 1,63 MB]


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (2)Partnerzy