Miliard USD na inwestycje w Europie Środkowej

Piotr Złoty
źródło: Senat Stanów Zjednoczonych
Dodany: 22.10.2018

 
Amerykańscy senatorowie - Chris Murphy ze stanu Connecticut reprezentujący Partię Demokratyczną oraz Ron Johnson, Republikanin z Wisconsin, przewodniczący senackiej podkomisji ds. stosunków międzynarodowych w Europie i współpracy w zakresie bezpieczeństwa regionalnego przedstawili projekt ustawy o europejskim bezpieczeństwie i dywersyfikacji.

 
REKLAMA

Akt prawny ma na celu zapewnienie Stanom Zjednoczonym nowych narzędzi w celu zwalczania niekorzystnych  wpływów Rosji wykorzystującej dominację na rynku energii w Europie. Rosja w celu utrzymania swej dominującej pozycji wykorzystuje układy korupcyjne i działania propagandowe by podkopać autorytet instytucji zachodnich oraz mieć wpływ na rządy, by nie były w stanie lub nie chciały przeciwstawiać się Rosji.

Zaproponowana przez amerykańskich senatorów ustawa zakłada wydatkowanie około miliarda dolarów, by wspomóc finansowanie europejskich projektów energetycznych. W połączeniu ze zwiększonym wsparciem dyplomatycznym i technicznym ma to pomóc w zróżnicowaniu źródeł dostaw energii dla Europy i zmniejszyć dominację Rosji w zakresie dostaw surowców energetycznych w Środkowo-Wschodniej części Starego Kontynentu.

Chris Murphy

senator USA ze stanu Connecticut

Pomagając naszym sojusznikom w pozyskiwaniu nowych źródeł energii i przyczyniając się do realizacji strategicznie ważnych projektów, możemy pomóc przełamać dominację Putina w Europie.

Ron Johnson

senator USA ze stanu Wisconsin

Nasz projekt upoważnia USTDA (Amerykańską Agencję Handlu i Rozwoju) i inne instytucje do wspierania amerykańskich inwestycji w strategicznie ważne projekty energetyczne w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ustawa przewiduje finansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą gazu ziemnego, np. połączeń międzysystemowych, magazynów czy infrastruktury pozwalającej na import LNG.

Amerykańska Agencja ds. Handlu i Rozwoju (USTDA) ma w myśl zapisów ustawy przeznaczać 5 mln USD rocznie na studia wykonalności projektów, projekty pilotażowe i szkolenia wspierające tego rodzaju projekty.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy