XV Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia 2017

Zarząd Targów Warszawskich S.A., Zarząd Targów Warszawskich S.A.
źródło: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Dodany: 31.08.2017
Informacja producenta

 
Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Nafta-Gaz-Chemia to coroczne wydarzenie gromadzące, już od pierwszej edycji, najznamienitszych polskich i zagranicznych specjalistów sektora nafty, gazu, energetyki i chemii.

 
REKLAMA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Nafta-Gaz-Chemia 2017, która odbędzie się już 20 września 2017 w Hotelu Novotel Warszawa Airport.

Wydarzenie które, pozwala na spotkanie w jednym miejscu i o jednym czasie polskich i zagranicznych ekspertów sektora nafty, gazu, chemii i energetyki zostało pozytywnie zaopiniowane przez administrację rządową i objęte m.in. patronatem honorowym Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki.

Nafta i Gaz logofot. Zarząd Targów Warszawskich S.A.W 2017 r. odbędzie się XV edycja Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Nafta-Gaz-Chemia organizowanej przez Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Konferencję Nafta-Gaz-Chemia 2017 otworzy Pan Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, który wygłosi wystąpienie wprowadzające.

Tegoroczna Konferencja składa się z sesji panelowej poruszającej strategiczne tematy dla Polski tj.: „Bezpieczeństwo energetyczne Polski – samodzielnie czy w Unii Europejskiej” oraz „Perspektywy wspólnego rynku energii”, do której zaproszeni zostali m.in. Pan Piotr Naimski- Sekretarz Stanu KPRM i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Pan Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Następnie równolegle odbywać będą się sesje tematyczne z podziałem na Rynek Paliwowy (Zmiany na rynku detalicznym paliw, Elektromobilność), Gaz Ziemny (Rozwój infrastruktury na rynku gazu, Konkurencja na rynku gazu) i Chemię (Inwestycje polskiej chemii, Kierunki rozwoju chemii specjalistycznej).

Partnerem Konferencji został GAZ-SYSTEM, firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo to kluczowe zagadnienie w sesji plenarnej, w której wystąpi m.in. Pan Tomasz Stępień- Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Partnerem Sesji Gaz Ziemny zostało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) – największa spółka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej.

Konferencji będzie towarzyszyć Wystawa pokazująca innowacyjne produkty, technologie i zastosowania. Zapraszamy również na stoisko GAZ-SYSTEM, na którym będzie można porozmawiać z dyrektorami poszczególnych działów. Harmonogram spotkań zostanie udostępniony przed wydarzeniem.

Więcej informacji na www.naftaigaz.ztw.pl

Do zobaczenia!

Portal CNG-LNG.pl jest patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Nafta-Gaz-Chemia 2017.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy