Terminal LNG przygotowany do rozbudowy

Polskie LNG
źródło: Polskie LNG
Dodany: 24.01.2019
Informacja producenta

 
Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG.

 
REKLAMA

Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny a wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).

Program Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem.

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu spółki Polskie LNG

Decyzja środowiskowa a następnie lokalizacyjna to niezmiernie ważne fundamenty pod kolejne etapy prac związane z niezbędną w procesie inwestycyjnym dokumentacją, jak choćby pozwolenie na budowę.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe. Pierwsze z nich ogłoszone w grudniu 2018 r. wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów programu rozbudowy części lądowej:

  • trzeci zbiornik,
  • dodatkowe instalacje procesowe zwiększające moc regazyfikacyjną,
  • instalację przeładunkową LNG wraz z bocznicą kolejową.

Czas na składanie ofert został wydłużony, na prośbę zainteresowanych podmiotów, do 19 lutego 2019 r. Drugie postępowanie (ogłoszone 2 stycznia 2019 r.) dotyczy części morskiej – budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. W tym przypadku firmy mogą zgłaszać się do 26 lutego 2019 r.

Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie.

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu spółki Polskie LNG

Wpisujemy się tym samym w światowy trend transformujący kraje ku gospodarkom niskoemisyjnym. Najlepszym potwierdzeniem tych zmian jest między innymi rosnąca z roku na rok liczba statków przypływających do Świnoujścia. Przed nami, już 27 stycznia, jubileuszowa, 50. dostawa LNG. Bardzo nas to cieszy.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy