Terminal LNG przygotowany do rozbudowy

Polskie LNG
źródło: Polskie LNG
Dodany: 24.01.2019
Informacja producenta

 
Spółka Polskie LNG uzyskała komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dotyczących wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG.

 
REKLAMA

Dokumenty środowiskowe mają status ostateczny a wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzje rygor natychmiastowej wykonalności (co wynika wprost z zapisów tzw. specustawy terminalowej).

Program Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem.

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu spółki Polskie LNG

Decyzja środowiskowa a następnie lokalizacyjna to niezmiernie ważne fundamenty pod kolejne etapy prac związane z niezbędną w procesie inwestycyjnym dokumentacją, jak choćby pozwolenie na budowę.

Jednocześnie trwają postępowania przetargowe. Pierwsze z nich ogłoszone w grudniu 2018 r. wyłoni wykonawcę trzech kluczowych elementów programu rozbudowy części lądowej:

  • trzeci zbiornik,
  • dodatkowe instalacje procesowe zwiększające moc regazyfikacyjną,
  • instalację przeładunkową LNG wraz z bocznicą kolejową.

Czas na składanie ofert został wydłużony, na prośbę zainteresowanych podmiotów, do 19 lutego 2019 r. Drugie postępowanie (ogłoszone 2 stycznia 2019 r.) dotyczy części morskiej – budowy dodatkowego nabrzeża statkowego. Projekt realizowany jest wspólnie z Zarządem Morskim Portów Szczecin i Świnoujście. W tym przypadku firmy mogą zgłaszać się do 26 lutego 2019 r.

Zwiększenie mocy regazyfikacyjnych oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności i usług jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Popyt na gaz ziemny w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w obszarze Morza Bałtyckiego rośnie. Polski Terminal stanie się więc kluczową inwestycją budującą rynek LNG nie tylko w naszym kraju, ale i w regionie.

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu spółki Polskie LNG

Wpisujemy się tym samym w światowy trend transformujący kraje ku gospodarkom niskoemisyjnym. Najlepszym potwierdzeniem tych zmian jest między innymi rosnąca z roku na rok liczba statków przypływających do Świnoujścia. Przed nami, już 27 stycznia, jubileuszowa, 50. dostawa LNG. Bardzo nas to cieszy.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)







Partnerzy