Sympozjum "Gazownictwo w dobie zmian"

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 13.12.2022
Informacja producenta

 
W dniach 13-15 stycznia 2023 roku w Zakopanem Izba Gospodarcza Gazownictwa organizuje cykliczne Sympozjum. Tematem przewodnim styczniowego spotkania jest "Gazownictwo w dobie zmian".

 

Celem spotkania jest wymiana – w gronie znanych i cenionych ekspertów i praktyków, jak również przedstawicieli urzędów centralnych, instytutów badawczych i technicznych uczelni wyższych, przedstawicieli czołowych spółek branżowych - informacji, doświadczeń i poglądów dotyczących:

  • Kierunków reformy gazownictwa w strategii UE i legislacji polskiej w tym m.in. REPowerEU; wpływ nowych uwarunkowań na rolę gazu ziemnego w transformacji; stan prac legislacyjnych dotyczących FF55 oraz Pakiet Gazowy; zastąpienia dostaw z Rosji innymi źródłami dostaw; nowe regulacje unijne tzw. kryzysowe w tym m.in. magazynowa ws. redukcji zużycia gazu, redukcji zużycia energii; stan prac legislacyjnych dotyczących regulacji krajowych w tym m.in.: OZE, biometan, wodór oraz wpływ regulacji unijnych na politykę klimatyczną.
  • Przyszłości dla multienergetyki w tym m.in. miks energetyczny, megatrendy w energetyce, ślad węglowy, światowe trendy w transformacji energetycznej, innowacje w sektorze rafineryjnym, infrastruktura przesyłowa i wpływ wodoru na materiały i urządzenia.
  • Wieloaspektowych działań gazownictwa w nowych warunkach gospodarczych w tym m.in. gazy odnawialne jako remedium na kryzys energetyczny; gospodarka nisko- i zeroemisyjna w optyce branży gazowniczej oraz realizacja „zazieleniania” gazownictwa w projektach firm z branży.

Portal CNG-LNG.pl objął Sympozjum  "Gazownictwo w dobie zmian" patronatem medialnym.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie