Rozbudowa Terminalu LNG - pierwsze umowy

Polskie LNG
źródło: Polskie LNG
Dodany: 10.10.2019
Informacja producenta

 
Spółka Polskie LNG podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

 

Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki którym Terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m³ gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m³.

Spółka Polskie LNG podpisała umowę z firmą Selas-Linde, która dostarczy regazyfikatory SCV – urządzenia niezbędne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

Urządzenia SCV są sercem gazoportu, dzięki którym Terminal ma możliwość wysyłki gazu po regazyfikacji na poziomie 5 mld m³  gazu rocznie, a po rozbudowie zdolność ta zwiększy się do 7,5 mld m³.

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Terminal jest istotnym elementem strategii dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu do Polski. Program Rozbudowy Terminalu LNG jest komplementarny z innym projektem - gazociągiem Baltic Pipe, łączącym pokłady gazu w Norwegii z Polską. Razem pozwolą one na import surowca po konkurencyjnych cenach z nowych niezależnych źródeł dostaw, co umożliwi uniezależnienie się od monopolistycznego dostawcy ze wschodu.

Tomasz Stępień

Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM

Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu to obok Baltic Pipe, Korytarza Północ-Południe, interkontektorów i budowy pływającego terminala w porcie gdańskim jeden z najważniejszych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez Grupę GAZ-SYSTEM. Dzisiejsze podpisanie umowy na dostawę regazyfikatorów oznacza, że projekt ten wchodzi w fazę wykonawczą.

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu Polskiego LNG

Pierwszym etapem i zarazem najważniejszym elementem Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu jest zwiększenie zdolności regazyfikacyjnych o 50 procent. Zawarta umowa potwierdza skuteczną realizację działań i zakończenie prac w projekcie SCV na koniec 2021 roku. Intensywnie prowadzimy również prace na pozostałych trzech projektach.

Piotr Naimski, Paweł Jakubowski, Harald Ranke i Tomasz Stępieńfot. Polskie LNGPiotr Naimski, Paweł Jakubowski, Harald Ranke i Tomasz Stępień

Regazyfikatory SCV (z ang. Submerged Combustion Vaporiser) są to urządzenia, dzięki którym zmienia się stan skupienia gazu ziemnego ze skroplonego (LNG),w lotny, który tłoczony jest do gazociągów a finalnie trafia do naszych domów i zakładów przemysłowych. Podczas procesu regazyfikacji zwiększa on swoją objętość niemalże sześćset krotnie. Obecnie w Terminalu LNG jest pięć tego typu urządzeń, cztery funkcjonujące oraz jeden redundantny. Dostarczyła je właśnie firma Selas-Linde GmbH, która jest wiodącym na  światowym rynku producentem regazyfikatorów LNG, pieców technologicznych, podgrzewaczy i urządzeń do spalarni dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Podpisana dzisiaj umowa z firmą Selas-Linde dotyczy dostarczenia dwóch dodatkowych regazyfikatorów SCV.

Warto wiedzieć

Selas-Linde z siedzibą w Pullach w Niemczech jest częścią Linde Engineering Division. Spółka projektuje i dostarcza niestandardowe instalacje pod klucz i elementy instalacji dla klientów z branży petrochemicznej, rafineryjnej, gazowej, stalowej i farmaceutycznej. Selas-Linde dostarczyła obecnie używane na Terminalu LNG w Świnoujściu regazyfikatory SCV. Jest również partnerem w tym zakresie dla wielu tego typu instalacji na świecie.

Zakup regazyfikatorów SCV, realizowany jest w ramach Programu Rozbudowy Terminalu LNG, który składa się z czterech projektów:

  • SCV – dodatkowa instalacja regazyfikacyjna – zwiększająca nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm³/rocznie.
  • Trzeci zbiornik LNG – poprawiający elastyczność pracy instalacji Terminalu LNG, dzięki zwiększeniu pojemności magazynowej o dodatkowe 180 tys. m3, co zapewni optymalną zdolność procesową składowania LNG.
  • Instalacja przeładunkowa LNG na kolej – rozszerza zakres świadczonych usług o możliwość załadunku LNG na kontenery ISO i cysterny kolejowe, co umożliwi dotarcie do nowych potencjalnych klientów.
  • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie