Terminal LNG będzie miał drugie nabrzeże

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 19.09.2017
Informacja producenta

 
Zarząd GAZ-SYSTEM wydał rekomendacje spółce Polskie LNG dotyczące rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 
REKLAMA

W ramach projektu zbudowane zostanie dodatkowe stanowisko załadunkowo-rozładunkowe dla statków oraz stanowisko załadunku bunkierek LNG. Decyzja została podjęta na podstawie wyników studium wykonalności, które zostało odebrane przez GAZ-SYSTEM pod koniec sierpnia 2017 r.

Tomasz Stępień

prezes zarządu GAZ-SYSTEM

To kolejny znaczący krok w rozwoju terminalu LNG w Świnoujściu i cieszę się, że skutecznie wykorzystujemy potencjał skroplonego gazu ziemnego, rozwijając perspektywiczny rynek usług przeładunku LNG i bunkrowania statków.

Efektem rozbudowy będzie możliwość załadunku i rozładunku zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunek LNG typu „transshipment” - ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym, załadunek jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowanie LNG.

Paweł Jakubowski

dyrektor pionu rozwoju GAZ-SYSTEM

Projekt rozbudowy Terminalu LNG w zakresie stanowiska załadunkowo-rozładunkowego dla statków oraz stanowiska załadunku bunkierek LNG jest częścią budowy tzw. Bramy Północnej. Wpisuje się również w Program Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczący udrożniania Odrzańskiej Drogi Wodnej i uczynienia jej w pełni żeglowną w najbliższych latach. Projekt jest także częścią planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP).

Realizacja projektu budowy drugiego nabrzeża zakłada wykorzystanie środków unijnych przyznanych na realizację projektu rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu w ramach działania 7.1. Funduszu POIiŚ.

Warto wiedzieć

Bunkierka to niewielka jednostka pływająca zaopatrująca statki w paliwo wyposażona w specjalne urządzenia przeładunkowe umożliwiające jego tankowanie w portach i na morzu.

Zakończenie rozbudowy Terminalu o drugie nabrzeże planowane jest w 2021 roku.

W kwietniu 2017 r. GAZ–SYSTEM podjął decyzję o rozbudowie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego polegającej na zwiększeniu istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki.

Po zakończeniu prac moce regazyfikacyjne gazoportu wzrosną z obecnych 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy