Terminal LNG z kolejną decyzją dotyczącą rozbudowy

Polskie LNG
źródło: Polskie LNG
Dodany: 08.05.2020
Informacja producenta

 
29 kwietnia 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla zachodniej estakady przesyłowej LNG wraz z budynkiem podstacji elektrycznej 6/0,4 kV w Świnoujściu. Spółka Polskie LNG (Grupa Kapitałowa GAZ-SYSTEM) uzyskała dzięki temu prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, potrzebne do realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.

 

Krzysztof Jackowski

Wiceprezes Zarządu spółki Polskie LNG

Oznacza to, że mamy komplet decyzji, niezbędnych do wystąpienia o pozwolenia na budowę, dla projektu rozbudowy zarówno części morskiej, jak i lądowej Terminalu.

Inwestycja objęta decyzją ma na celu zwiększenie możliwości regazyfikacyjnych, niezawodności procesu technologicznego oraz  rozwój wachlarza usług oferowanych przez Terminal o załadunek LNG na statki różnej wielkości (w tym na bunkierki LNG). Zapewni to większą elastyczność i optymalizację pracy instalacji na Terminalu.

Warto wiedzieć

Pierwszym etapem rozbudowy Terminalu jest zwiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe regazyfikatory SCV (ang. Submerged Combustion Vaporiser). Dzięki temu wzrośnie techniczna moc regazyfikacyjna obiektu o 50% tj. osiągnie poziom około 7,5 mld m³ rocznie. Dla tego zadania spółka Polskie LNG otrzymała wszystkie wymagane prawem decyzje i posiada umowę na dostawę urządzeń oraz wykonanie robót budowlano-montażowych. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia tej inwestycji  przypada na koniec 2021 r.

Program Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu składa się z czterech komponentów. W części lądowej - budowy trzeciego zbiornika oraz bocznicy kolejowej - umożliwiającej przeładunek LNG na cysterny i kontenery ISO, w części morskiej  -  budowy drugiego nabrzeża dla statków - realizowanego wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Wydana decyzja lokalizacyjna obejmuje planowaną estakadę przyłączoną z jednej strony do nowego zbiornika, z drugiej do planowanego nabrzeża. Polskie LNG znajduje się na końcowym etapie postępowań przetargowych na wybór wykonawców dla tego zakresu prac. Trwa oczekiwanie na złożenie ofert ostatecznych od oferentów.

Realizacja tych zamierzeń nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale pozwoli także zaoferować klientom gazoportu szeroki wachlarz nowych usług na rozwijającym się dynamicznie rynku LNG.

Rozbudowa Terminalu w Świnoujściu jest objęta dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: "Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu".


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie