Przedstawiciele IGU na 39. Zjeździe Gazowników

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
źródło: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Dodany: 04.02.2019
Informacja producenta

 
W Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 r. odbędzie się 39. Zjazd Gazowników. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej - International Gas Union (IGU), którzy po raz pierwszy wezmą udział w spotkaniu polskiego sektora gazowniczego.

 
REKLAMA

Zjazd rozpocznie wystąpienie Luisa Bertrana, który pełni obecnie funkcję Sekretarza Generalnego IGU.  Następnie wykład na temat "Technologia i przyszłość gazu" wygłosi David Carroll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 2018-2021.

Założona w 1931 roku Międzynarodowa Unia Gazownicza (IGU) jest światową organizacją, której misją jest wspieranie gazu jako integralnej części zrównoważonego globalnego systemu energetycznego oraz promowanie technicznego i ekonomicznego rozwoju przemysłu gazowniczego. Członkowie IGU (stowarzyszenia oraz firmy gazownicze) reprezentują ponad 95% światowego rynku gazu. Polski sektor gazowniczy w IGU reprezentowany jest przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w ścisłej współpracy z głównymi firmami gazowniczymi działającymi w naszym kraju. Dodatkowe informacje o IGU dostępne są na stronie www.igu.org.

Ponadto w trakcie 39. Zjazdu Gazowników zaplanowane są trzy panele merytoryczne, w których udział wezmą przedstawiciele branży gazowniczej oraz środowiska naukowego z Polski.

Tematyka pierwszego panelu będzie dotyczyć roli gazu ziemnego w bilansie energetycznym Polski.  Drugi panel poświęcony będzie rozbudowie krajowego systemu transportu gazu.  W kolejnym bloku tematycznym dyskusja skupi się wokół innowacyjności w polskim gazownictwie. Szczegółowy program zjazdu dostępny jest na stronie www.zjazdgazownikow.pl.

Wydarzenie pod patronatem portalu CNG-LNG.pl odbędzie się w hotelu Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia) w Warszawie.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy