39. Zjazd Gazowników

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
źródło: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Dodany: 16.11.2018
Informacja producenta

 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) wspólnie organizują 39. Zjazd Gazowników, który odbędzie się w dniach 14 – 15 marca 2019 r. w Warszawie.

 
REKLAMA

Historia wydarzenia branżowego, jakim zawsze były zjazdy, korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 kwietnia odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Zjazd Gazowników Polskich. Od tego czasu kolejne pokolenia specjalistów pracowały na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

W rocznicę 100-lecia tego wydarzenia, pragniemy zaproponować firmom działającym w sektorze gazowniczym, udział w wydarzeniu będącym powiązaniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Oprócz rysu historycznego, tematyka Zjazdu będzie koncentrowała się na nowych wyzwaniach, przed którymi stoi przemysł gazowniczy, jak również umożliwi wymianę doświadczeń zawodowych i prezentację najnowszych trendów branży gazowniczej. Program merytoryczny będzie obejmował m.in. zagadnienia techniczne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury gazowej, aktualne uwarunkowania regulacyjno – prawne, zasady korzystania z infrastruktury gazowej oraz handel gazem.

Mamy nadzieję, że wydarzenie będzie również okazją do integracji środowiska branżowego oraz będzie służyło wymianie doświadczeń zawodowych i prezentacji najnowszych trendów branży gazowniczej.

Zapraszamy Państwa do udziału w Zjeździe!

Wydarzenie pod patronatem portalu CNG-LNG.pl odbędzie się w hotelu Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia) w Warszawie.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy