Innowacyjne gazownictwo dla klimatu - relacja

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa, Przegląd Gazowniczy
Dodany: 29.01.2019
Informacja producenta

 
W dniach 18-19 stycznia 2019 r. odbyło się cykliczne sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa. W tym roku tematem wiodącym było "Innowacyjne gazownictwo dla klimatu". Grudniowy COP24 w Katowicach znacząco wzmocnił proces rozwoju energetyki proekologicznej, co otwiera nowe perspektywy dla sektora gazowniczego.

 
REKLAMA

Otwarcie Sympozjum

Teresa Laskowska, dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa, otwierając obrady, podkreśliła, że likwidacja niskiej emisji w takich obszarach jak transport publiczny i morski, rozwój systemów ciepłowniczych czy gazyfikacja nowych regionów kraju jest wielką szansą dla szerszego wykorzystania palety paliw gazowych w polityce proekologicznej. Duże znaczenie mają w tym względzie innowacyjne rozwiązania technologiczne w gazownictwie.

Jako pierwszy głos zabrał senator Adam Gawęda, gość honorowy. W swoim wystąpieniu wskazał na konieczność zmian w polskim miksie energetycznym, by eksponować bardziej rolę gazu ziemnego i podkreślił, że jako związany z branżą górniczą, widzi dla niej nowe szanse dzięki technologii zgazowania węgla, szerszego zagospodarowania metanu i konwersji polskiej energetyki z węglem.

Sympozjum Innowacyjne gazownictwo dla klimatu - Zakopane 2019fot. Izba Gospodarcza GazownictwaTegoroczne sympozjum Izby Gospodarczej Gazownictwa odbyło się w Zakopanem pod hasłem "Innowacyjne gazownictwo dla klimatu"

Pierwsza sesja

Prezentacje pierwszej sesji obrad podejmowały takie zagadnienia jak:

  • redukcja efektu cieplarnianego dzięki elektrowniom gazowym (dr Rafał Ślefarski, Politechnika Poznańska),
  • rozwój nowych technologii w walce ze smogiem w miastach (prof. Stanisław Nagy, AGH),
  • intensywny rozwój technologii wodorowych (dr Grzegorz Tchorek, Uniwersytet Warszawski),
  • planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego (Grzegorz Wielgus, Polska Spółka Gazownictwa).

Autorzy prezentacji udowodnili, że sektor gazowniczy jest technologicznie i organizacyjnie przygotowany do radykalnej odmiany krajowej energetyki w kierunku ochrony klimatu. Skala inwestycji implementujących najlepsze rozwiązania wskazuje, że na realne efekty nie będzie trzeba długo czekać.

Druga sesja

Druga sesja omawiała praktyczne działania podejmowane w sektorze gazowniczym, ograniczające czy nawet eliminujące zagrożenia wynikające z efektu cieplarnianego.

Wskazano w niej na:

  • rolę technologii LNG w ochronie klimatu (Tomasz Matan, PGNiG OD),
  • rozwój scentralizowanych systemów ciepłownictwa (Artur Michałowski, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA),
  • techniki badania i redukowania emisji metanu (dr Ewa Kukulska-Zając, dr Jacek Jaworski, INiG-PIB),
  • znaczenie IT w służbie ochrony i ratowania klimatu (Jakub Rak, Transition Technologies SA).

Prezentacje wykazały, że sektor gazowniczy realnie dysponuje technologiami ograniczającymi skutki efektu cieplarnianego, a jednocześnie sprzyjającymi efektywności energetycznej, idącymi w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, która powinna stać się jedną z najbardziej korzystnych rewolucji dla świata.

Panele dyskusyjne

Towarzyszące sesjom tematycznym panele dyskusyjne, których moderatorami byli prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) oraz prof. Stanisław Nagy (AGH), z udziałem przedstawicieli organów i urzędów państwowych oraz świata nauki i liderów polskiego sektora gazowniczego, doprecyzowały i rozbudowały wiele kwestii związanych z rolą sektora gazowniczego w budowaniu nowego modelu rynku energii w Polsce - oczekiwanego przez społeczeństwo, zgodnego z ramami polityki klimatycznej UE - dającego szansę na sprawiedliwą transformację energetyczno-klimatyczną.

Zwrócono uwagę, że samorząd gospodarczy, jakim jest Izba Gospodarcza Gazownictwa, taki kierunek ewolucji polskiego rynku energii wskazywał w swoich uwagach zgłoszonych do projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., ogłoszonego przez ministerstwo energii.

Łukasz Kroplewski

prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Wkład branży gazowniczej w ochronę klimatu pokazuje skala inwestycji, o których była mowa podczas Sympozjum. Dzięki zaawansowanym projektom ograniczającym skutki efektu cieplarnianego aktywnie włączyliśmy się w transformację energetyczną w Polsce.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy