Test ekonomiczny Baltic Pipe wypadł pozytywnie | cng-lng.pl

Test ekonomiczny Baltic Pipe wypadł pozytywnie

PGNiG SA
źródło: PGNiG S.A.
Dodany: 04.12.2017
Informacja producenta

 
Kolejnym krokiem w realizacji strategicznego dla PGNiG projektu Korytarza Norweskiego jest pozytywny wynik testu ekonomicznego. Jest on ostatecznym potwierdzeniem zakończenia procedury rezerwacji przepustowości w Korytarzu Norweskim, który połączy Polskę ze złożami gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Morzu Północnym.

 
REKLAMA

W procedurze tej PGNiG złożyło wiążący wniosek o rezerwację przepustowości na okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2037 roku. W okresie 15 lat wartość zobowiązania z tego tytułu wynosi około 8,1 mld zł.

PGNiG jest zainteresowane maksymalnym wykorzystaniem zarezerwowanych mocy projektowanego Korytarza Norweskiego w celu zdywersyfikowania portfela importowego. Osiągnięcie pozytywnego wyniku w teście pozwoli na zawarcie umów świadczenia usług przesyłowych z duńskim i polskim operatorem systemu przesyłowego - Gaz SystemEnerginet. Podpisanie umów z operatorami zaplanowano w najbliższym czasie.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Pozytywny wynik testu ekonomicznego dla Baltic Pipe przybliża osiągnięcie naszego celu strategicznego jakim jest dywersyfikacja dróg i źródeł dostaw gazu do Polski, w tym przede wszystkim sprowadzania do kraju gazu wydobywanego przez PGNiG na Szelfie Norweskim.

Test ekonomiczny polega na ocenie rentowności projektu i jest elementem procedury Open Season, zgodnie z wymaganiami Kodeksu sieciowego alokacji przepustowości dla nowobudowanych gazociągów przesyłowych (rozporządzenia NC CAM). Nadzór nad testem i ogłoszeniem wyników prowadził polski Urząd Regulacji Energetyki (URE) i Duński Urząd Regulacji Energii (DERA).


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy