Polsko-norweskie konsultacje energetyczne

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 01.02.2019
Informacja producenta

 
1 lutego 2019 r. Tomasz Dąbrowski, Wiceminister Energii, wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Piotrem Naimskim, złożył wizytę w Królestwie Norwegii.

 
REKLAMA

Celem wizyty były konsultacje dwustronne z norweskim Ministerstwem Ropy i Energii oraz udział w organizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych konferencji nt. współpracy polsko-norweskiej dotyczącej wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Wizyta Ministra Dąbrowskiego była okazją do omówienia z partnerami norweskimi znaczenia gazu ziemnego w projekcie "Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." oraz ugruntowania długoletniej współpracy polsko-norweskiej w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu. Podczas konsultacji omówiono rozwój inwestycji Baltic Pipe oraz perspektywę dalszej współpracy w sektorze ropy i gazu.

W ramach seminarium organizowanego przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI), Minister Dąbrowski wystąpił z przemówieniem nt. roli gazu w polskiej polityce energetycznej.

Tomasz Dąbrowski

Wiceminister Energii

Nowe źródło gazu, jakim jest Norweski Szelf Kontynentalny oraz rynkowe warunki jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie tego paliwa w  krajowej gospodarce, przyczyniając się także do redukcji emisji sektora energetycznego.

Minister Dąbrowski wyeksponował ponadto biznesowy kontekst polsko-norweskiej współpracy bilateralnej w zakresie polityki energetycznej, zwracając uwagę na korzyści wynikające ze zwiększającej się obecności polskich firm na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Stabilne ramy dalszej współpracy są gwarancją długoterminowej obecności polskich firm na norweskim szelfie i partnerstwa pomiędzy Norwegią i Polską.

Tomasz Dąbrowski

Wiceminister Energii

Realizacja gazociągu Baltic Pipe jest faktem. Ostateczne decyzje inwestycyjne zostały podjęte. Funkcjonujące od 2022 r. połączenie z norweskim szelfem umocni partnerstwo polsko-norweskie i wprowadzi nasze relacje na wyższy poziom. Polskie podmioty sektora ropy i gazu mają ambitne plany inwestycyjne w Norwegii, czyniąc z niej w perspektywie najbliższych lat strategicznego partnera naszego kraju.

Poza kwestiami bezpieczeństwa gazowego przedyskutowane zostały możliwości rozwoju współpracy w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Tomasz Dąbrowski

Wiceminister Energii

Mając na uwadze planowaną długookresową niskoemisyjną transformację polskiego sektora energetycznego i większą rolę  źródeł odnawialnych, w tym wykorzystania energetyki wiatrowej na morzu, bardzo cenne dla nas są bogate doświadczenia partnerów norweskich.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy