Baltic Pipe w strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 05.02.2019
Informacja producenta

 
Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego

 
REKLAMA

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

W kontekście międzynarodowym strategia rozwoju naszej firmy opiera się na dwóch fundamentach – zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski oraz rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

To słowa prezesa GAZ-SYSTEM wypowiedziane 1 lutego 2019 r. podczas odbywającej się w Oslo konferencji "Energy security in Europe: How can Norway and Poland contribute?". W trakcie debaty zorganizowanej przez Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych (NUPI) przedstawiciele czołowych firm sektora gazowego z Polski, Danii i Norwegii a także administracji rządowej tych krajów dyskutowali o roli projektu Baltic Pipe w rozwoju sektora energetycznego w Europie.

Prezes Tomasz Stępień zaznaczył, że Baltic Pipe stanowi kluczowy element strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM, która zakłada, że projekt ten w połączeniu z realizowanymi przez spółkę interkonektorami łączącymi Polskę  m.in. z Litwą, Ukrainą czy Słowacją – przyczyni się do uniezależnienia regionu Europy Środkowo-Wschodniej od dominującego dziś kierunku dostaw surowca ze wschodu. Przypomniał także, że w listopadzie 2018 r. GAZ-SYSTEM oraz Energinet podjęły ostateczne decyzje inwestycyjne dla projektu Batlic Pipe i zaznaczył, że gazociąg jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Znaczenie projektu, który poprzez terytorium Danii i Morza Bałtyckiego połączy złoża gazu znajdujące się na norweskim szelfie kontynentalnym z systemem przesyłowym gazu w Polsce podkreślił również obecny w Oslo Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski. Zauważył, że inwestycja ta przyczyni się do zmiany struktury dostaw gazu do Europy i będzie miała znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności europejskiego rynku gazu.

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Projekt BalticPipe to "game-changer" dla dostawców i odbiorców gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Realizacja tej inwestycji to również ważny krok w kierunku zacieśnienia współpracy energetycznej i gospodarczej pomiędzy Polską a krajami skandynawskimi. Dostrzegamy duży potencjał w tych relacjach.

Wiceminister energii Tomasz Dąbrowski zwrócił z kolei uwagę na znaczenie Baltic Pipe dla modernizacji polskiego sektora energii.

Tomasz Dąbrowski

wiceminister energii

Nowe źródło gazu, jakim jest norweski szelf kontynentalny oraz rynkowe warunki jego pozyskania, pozwolą na bezpieczne wykorzystanie tego paliwa w krajowej gospodarce, przyczyniając się także do redukcji emisji sektora energetycznego.

W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem prezesów GAZ-SYSTEM, Energinet, Gassco oraz przedstawiciela PGNiG. Tomasz Stępień, Torben Brabo, Frode Leversund oraz Marek Woszczyk debatowali o tym w jaki sposób powstanie Baltic Pipe wpłynie na rozwój rynków gazu w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy