PGNiG kupuje udziały w złożu w Norwegii

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, PGNiG Upstream Norway
Dodany: 19.10.2018
Informacja producenta

 
PGNiG Upstream Norway AS, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, kupiła od norweskiej firmy Equinor (dawniej Statoil) udziały w złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha, zlokalizowanym w południowej części Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Transakcja jest kolejnym elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG i pozwoli na znaczny wzrost wydobycia gazu ziemnego poza granicami Polski.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Kupno udziałów w złożu Tommeliten Alpha ma dla PGNiG duże znaczenie. Przede wszystkim w istotny sposób zwiększy naszą produkcję w regionie, z którego gazociągiem Baltic Pipe planujemy przesyłać gaz do Polski. Dzięki tej transakcji wchodzimy do elitarnego grona firm, które prowadzą wydobycie z obszaru Ekofisk, gdzie znajduje się jedno z największych złóż węglowodorów w Europie. Projekt Tommeliten Alpha pozwala nam realizować strategię dywersyfikacji dostaw i jest atrakcyjny ekonomicznie, a to dobra wiadomość dla akcjonariuszy.

Cena zakupu udziałów w Tommeliten Alpha wynosi 220 mln dolarów amerykańskich. Spółka szacuje, że dzięki tej akwizycji wolumen wydobycia gazu w Norwegii będzie wyższy o 0,5 mld m³ rocznie przez pierwsze sześć lat eksploatacji złoża. Ponadto złoże pozwoli PGNiG wydobyć około 500 tys. ton ropy naftowej i NGL w szczytowym roku produkcji.

Tommeliten Alpha jest złożem gazowo-kondensatowym, którego udokumentowane zasoby wydobywalne według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego wynoszą 12,8 mld m³ gazu ziemnego, 5,9 mln m³ (około 5 mln ton) ropy naftowej i 0,5 mln ton NGL. Łączne zasoby odpowiadające udziałowi, który zakupił PGNiG, to około 52 mln boe. PGNiG ocenia, że złoże charakteryzuje się możliwością dalszego zwiększenia zasobów. Ponadto spółka wiąże duże nadzieje z dalszymi poszukiwaniami na obszarze nabytej koncesji.

Złoże Tommeliten Alpha zlokalizowane jest na Morzu Północnym w bezpośrednim sąsiedztwie innych dużych, zagospodarowanych wcześniej złóż, w tym Ekofisk. Zgodnie z obecnymi planami rozpoczęcie produkcji zakładane jest w 2024 roku poprzez podłączenie złoża do istniejącej infrastruktury produkcyjnej złoża Ekofisk. Pozwoli to na obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji oraz przyspieszy uruchomienie produkcji.

Projekt będzie prowadzony przez grupę renomowanych i doświadczonych firm naftowych. Operatorem na złożu jest ConocoPhilips (28,26% udziałów), a partnerami: Total (20,23%), Eni Norge (9,13%) oraz Equinor (42,38%), od którego PGNiG przejmuje wszystkie udziały. Nowi partnerzy PGNiG od ponad czterdziestu lat współpracują na złożu Ekofisk i w ostatnich latach przeprowadzili projekty inwestycyjne bardzo podobne do Tommeliten Alpha pod względem skali i modelu zagospodarowania.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Zakup nowych aktywów w Norwegii stanowi naturalny kierunek inwestycyjny dla Grupy PGNiG. To perspektywiczny obszar, w którym zdobyliśmy już doświadczenie jako aktywny udziałowiec i operator w projektach poszukiwania i wydobycia węglowodorów. Dotychczas poczynione inwestycje zapewniają PGNiG Upstream Norway pozytywne i stabilne wyniki finansowe, przy relatywnie niskim poziomie ryzyka.

Umowa zakupu udziałów w złożu Tommeliten Alpha została zawarta pod zwykłymi warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód administracyjnych w Norwegii oraz zgody Rady Nadzorczej PGNiG SA.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo–wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora. PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii w 2007 roku. Wielkość zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii to obecnie 83 mln boe (zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego, stan na 1 stycznia 2018 roku). Zgodnie ze swoją Strategią, Grupa PGNiG planuje zwiększyć wydobycie gazu ze złóż w Norwegii do 2,5 mld m³ rocznie po 2022 r.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy