PGNiG odkryło nowe złoże na Morzu Norweskim

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 15.10.2019
Informacja producenta

 
Według wstępnych wyliczeń zasoby wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między około 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD).

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Zgodnie z zapowiedziami prace wiertnicze na prospekcie Shrek trwały półtora miesiąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemnego i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej i środkowej. W wykonanych otworach pobraliśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wykonaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość i jakość złoża. To ogromny sukces spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na tej koncesji rolę operatora.

Wiercenie otworu głównego i odchodzącego od niego otworu bocznego, posadowionego na skłonie struktury, trwało zgodnie z planem 45 dni. Prace wiertnicze prowadzone były na morzu, gdzie głębokość wody wynosi około 350 metrów. Strop złoża stwierdzono, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na głębokości około 2 tys. metrów poniżej dna morskiego. Odkryte złoże znajduje się około 5 km od pływającej jednostki produkcyjnej i magazynującej Skarv FPSO.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Podłączenie w przyszłości nowego złoża do istniejącej tak blisko infrastruktury wydobywczej wpłynie pozytywnie na rentowność całego projektu Skarv, na którym prowadzimy działalność. Dzięki nowemu odkryciu zwiększymy wydobycie własne na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie po 2022 roku chcemy produkować 2,5 mld m³ gazu ziemnego rocznie.

PGNiG Upstream Norway posiada 40% udziałów w koncesji PL838. Koncesja została przyznana w ramach rundy APA2015. Znajduje się na Morzu Norweskim i sąsiaduje bezpośrednio z koncesjami SkarvÆrfugl, na których PGNiG prowadzi wydobycie węglowodorów.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym spółka PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 24 koncesjach poszukiwawczych i wydobywczych.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy