PGNiG rozpoczyna wydobycie ze złoża Gina Krog

PGNiG SA
źródło: PGNiG S.A.
Dodany: 10.07.2017
Informacja producenta

 
Ruszyła eksploatacja zlokalizowanego na Morzu Północnym złoża Gina Krog. PGNiG Upstream Norway jest jednym z czterech partnerów konsorcjum na tym złożu - polska spółka dysponuje 8% udziałów w koncesji.

 
REKLAMA

Wolumen wydobywalnych zasobów złoża wynosi 218 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), a więc tyle, ile wyniosła ubiegłoroczna produkcja na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Złoże Gina Krog zlokalizowane jest około 30 km od wybrzeża Norwegii. To jedno z pięciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowanych w tym regionie, w których PGNiG ma udziały.

Rozpoczęcie produkcji na Gina Krog to bardzo dobra wiadomość nie tylko dla PGNiG, ale dla całej polskiej branży gazowniczej. Wysoka produktywność tej koncesji będzie miała istotny wpływ na wolumen naszego wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w 2017 r. Uruchomienie złoża to także kolejny krok do systematycznego podnoszenia poziomu naszego wydobycia w Norwegii - zakładamy, że od 2022 r. będziemy w stanie, za pośrednictwem połączenia z Norwegii poprzez Danię do Polski, dostarczać rocznie około 2,5 mld m3 własnego gazu.

Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA

Odkryte w 1974 r. Gina Krog początkowo oceniane było jako małe złoże gazowe. Dopiero w 2007 r. okazało się, że jest ono zasobne także w duże ilości ropy naftowej. Udziały w złożu PGNiG Upstream Norway nabyła w 2014 r. Operatorem koncesji jest Statoil Petroleum AS, który ma 58,7% udziałów. Pozostałymi konsorcjantami są: Total E&P Norge AS (15%), KUFPEC Norway AS (15%) i Aker BP ASA (3,3%)

Platforma wiertnicza PGNiGfot. PGNiG Upstream NorwayPlatforma wiertnicza PGNiG

Jednym z ważniejszych elementów Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 jest rozwój zagranicznej działalności upstream. Naturalnym kierunkiem inwestycyjnym Grupy jest rynek norweski, gdzie PGNiG ma już duże doświadczenie związane z eksploatacją złóż ropy i gazu. Norweski Szelf Kontynentalny uznaje się za obszar o perspektywicznych zasobach. Tamtejsze projekty charakteryzują się wysokim poziomem rentowności i niskim ryzykiem. Zarówno obecne, jak i przyszłe inwestycje w tym regionie będą tworzyć bazę dla przyszłych dostaw gazu do Polski.

Do 2022 r. operatorzy systemów przesyłowych w Norwegii, Danii i Polsce zbudują system gazociągów nazywany Korytarzem Norweskim - BalticPipe zapewniający możliwość bezpośredniego sprowadzenia gazu z Norwegii do Polski. Grupa PGNiG jest zaangażowana w działania, których celem jest sprowadzenie gazu wydobywanego w Norwegii do Polski nowym połączeniem.


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy