PGNiG i ORLEN wspólnie wydobywają gaz

Piotr Złoty, PGNiG
źródło: PGNiG
Dodany: 06.09.2017

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wraz z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN podjęły się wydobycia gazu ziemnego ze złoża Miłosław E w Wielkopolsce.

 

Leży ono na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Udokumentowano je w 2015 r. w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p). Zasoby złoża Miłosław E są szacowane na około 680 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Prognozowana eksploatacja złoża potrwa 18 lat.

Wspólna inwestycja PGNiGORLEN zaowocowała powstaniem w pełni zautomatyzowanej instalacji, która jest tylko okresowo kontrolowana i konserwowana. Sterowanie procesami technologicznymi odbywa się zdalnie z oddalonej o około 30 km Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Zamontowana na odwiercie instalacja jest odpowiedzialna za wstępne oczyszczenie gazu, redukcję ciśnienia i niskotemperaturową separację płynów złożowych.

Instalacje technologiczne PGNiGfot. PGNiGInstalacje technologiczne PGNiG

W ten sposób przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji rurociągiem o długości 10 km do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra i dalej do Kopalni Gazu Ziemnego Radlin, w której następuje dokładne oczyszczenie gazu. Po dostosowaniu parametrów do wymaganych standardów gaz zostaje zatłoczony do krajowej sieci przesyłowej.

W roku 2016 w ramach Projektu Płotki PGNiG i ORLEN uruchomiły wydobycie gazu ze złoża Karmin. W maju 2017 r. zakończono prace wiertnicze w otworze Miłosław-5K/H. Przeprowadzone testy potwierdziły komercyjne nagromadzenie gazu ziemnego, co zaowocowało podjęciem decyzji o rozpoczęciu działań inwestycyjnych mających na celu zagospodarowania odwiertu i wydobycie węglowodorów. Zaplanowano je na 2019 r.

PGNiG ma 51% udziałów i jest operatorem projektu w Wielkopolsce, natomiast ORLEN Upstream, spółka zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, dysponuje pozostałymi 49% udziałów. Projekt obejmuje obszary czterech koncesji: Kórnik-Środa, Śrem-Jarocin, Jarocin-Grabina oraz Pyzdry, które obejmują obecnie 8 złóż, z których prowadzone jest wspólne wydobycie. Wynosi ono około 2800 BOE dziennie.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii powstająca ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

Obie polskie spółki współpracują w Wielkopolsce jeszcze w ramach projektu Sieraków na terenie Niecki Szczecińskiej w pobliżu miejsc, w których w ostatnich latach odkryto największe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce (Lubiatów - Międzychód - Grotów). Prowadzi się tam prace poszukiwawczo-rozpoznawcze.

Wspólne prace PGNiG i ORLEN Upstream są także prowadzone w Polsce Południowej. W ramach projektu Bieszczady firmy wykonywały dotychczas zdjęcia sejsmiczne, wierciły otwory poszukiwawcze i przeprowadzały testy przepływu.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy