LNG najlepszą alternatywą dla klimatu wg Volvo Trucks

Piotr Złoty
źródło: Volvo Trucks
Dodany: 27.09.2017

 
Volvo Trucks uważa skroplony gaz ziemny (LNG) za najlepszą dostępną alternatywę dla oleju napędowego powszechnie stosowanego w przewozach regionalnych i dalekich. Szersze zastosowanie LNG pozwoli na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

Obecnie skroplony gaz ziemny (LNG) jest stosowany przede wszystkim w przemyśle, lecz jego parametry pozwalają na upowszechnienie go jako paliwa silnikowego o znakomitych właściwościach ekologicznych, które z powodzeniem można stosować w transporcie.

Według Volvo Trucks opinia ta uzasadnia obecne zintensyfikowanie rozwoju samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym.

Ograniczenie emisji szkodliwych składników spalin wpływających na klimat stanowi wyzwanie, które angażuje polityków, producentów pojazdów, firmy przewozowe i ich klientów. W maju UE przedstawiła rozporządzenie wymagające od 2019 r. deklaracji wielkości emisji CO2 z ciężkich pojazdów.

Lars Mårtensson

Dyrektor ds. Środowiska i Innowacji Volvo Trucks

Widzimy możliwość zwiększenia udziału w rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) jako istotnej części rozwiązania problemu emisji szkodliwych składników spalin. Ciężarówki Volvo będą mogły osiągać zerową emisję. Jej osiągnięcie będzie możliwe z wykorzystaniem wielu równolegle stosowanych rozwiązań opierających się nie tylko na LNG.

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym ale jego spalanie charakteryzuje 20% niższa emisja CO2 niż w przypadku oleju napędowego. Zastosowanie biometanu ogranicza ją praktycznie do zera.

Dzięki zastosowaniu skroplonego metanu (LNG - Liquified Natural Gas) możliwe jest zmagazynowanie w tej samej objętości znacznie większej ilości energii, co w przypadku zastosowania w transporcie jest bardzo istotne i zapewnia duży zasięg niezbędny w przewozach długodystansowych.

Głównym składnikiem gazu ziemnego i biometanu jest metan, który jest gazem cieplarnianym, znacznie groźniejszym niż dwutlenek węgla. Dlatego stosowane technologie wykorzystujące paliwa metanowe muszą minimalizować ryzyko wycieku w czasie transportu, tankowania i użytkowania pojazdu.

Choć biometan jest produkowany w ograniczonych ilościach to długofalowo dostępność gazu ziemnego w perspektywie globalnej jest obiecująca. Jest to ważny warunek upowszechnienia tego paliwa, podobnie jak jego cena. W wielu krajach europejskich koszty gazu ziemnego są niższe od oleju napędowego. Strategia rozszerzania infrastruktury LNG jest zawarta w działaniach Komisji Europejskiej i państw członkowskich.

Lars Mårtensson

Dyrektor ds. Środowiska i Innowacji Volvo Trucks

Wszystko to sprawia, że skroplony gaz jest najlepszą dostępną alternatywą dla klimatu dostępną na rynku pojazdów ciężarowych przeznaczonych do przewozów długodystansowych. Obecnie potrzebne są ciężarówki napędzane gazem, które mogą konkurować z zasilanymi olejem napędowym pod względem osiągów i zużycia paliwa aby kontynuować ekspansję LNG. W obu obszarach obserwujemy znaczny postęp.


Good Przydatny artykuł (6)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy