COP24 - polsko-duńska współpraca energetyczna

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 13.12.2018
Informacja producenta

 
Minister energii Krzysztof Tchórzewski wziął udział w bilateralnym spotkaniu z ministrem energii, użyteczności publicznej i klimatu Królestwa Danii Larsem Christianem Lilleholtem. Podczas spotkania, które odbyło się 11 grudnia 2018 r. w Pawilonie Duńskim w ramach szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, ministrowie podpisali Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w obszarze energii i transformacji niskoemisyjnej.

 
REKLAMA

Krzysztof Tchórzewski

minister energii

Bezpośrednie kontakty ministrów naszych krajów odpowiedzialnych za kwestie energetyczne stają się dobrą tradycją. Stanowi to również potwierdzenie zainteresowania naszych krajów rozwojem wzajemnych relacji w tym sektorze.

Polskie minister energii podkreślił także wyjątkowość spotkania odbywającego się w ramach COP24 oraz niedawną wymianę decyzji inwestycyjnych między operatorami polskiego i duńskiego odcinka gazociągu Baltic PipeGAZ-SYSTEMENERGINET.

Minister energii nawiązał również do przedstawionego w listopadzie projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Krzysztof Tchórzewski

minister energii

W czasie spotkania z Ministrem Tadeuszem Skoblem, przedstawiciele Duńskiej Konfederacji Przemysłu i największych duńskich przedsiębiorstw sektora energetycznego wyrazili duże zainteresowanie propozycjami zawartymi w PEP2040. Potwierdzili także chęć zacieśniania relacji biznesowych z Polską w sektorze energii i zadeklarowali wolę wsparcia naszego kraju w dalszym rozwoju i unowocześnianiu polskiej elektroenergetyki oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie dwóch dokumentów. Pierwszy to umowa międzyrządowa w sprawie gazociągu Baltic Pipe. Podpisali ją w imieniu strony polskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski, natomiast ze strony duńskiej Lars Christian Lilleholt. Z kolei Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w obszarze energii i transformacji energetycznej sygnowali ministrowie Krzysztof TchórzewskiLars Christian Lilleholt.

Lars Christian Lilleholt, Piotr Naimski i Krzysztof Tchórzewskifot. Ministerstwo energiiLars Christian Lilleholt, Piotr Naimski i Krzysztof Tchórzewski

Na mocy umowy w sprawie Baltic Pipe rządy Polski i Danii zobowiązują się do udzielenia niezbędnego wsparcia inwestorom projektu oraz stworzenia odpowiednich ram prawnych funkcjonowania przyszłej infrastruktury.

Memorandum o Porozumieniu w sprawie dialogu w dziedzinie energii i transformacji niskoemisyjnej ustala ogólne ramy współpracy polsko-duńskiej i wyraża wspólne stanowisko stron w zakresie dążenia do globalnej transformacji w kierunku czystej energii i gospodarki niskoemisyjnej. W dokumencie Polska i Dania opowiadają się za promowaniem obopólnie korzystnego partnerstwa w zakresie dywersyfikacji źródeł energii i czystej energii oraz potencjalnej współpracy w zakresie niskoemisyjnej jej produkcji, czystych technologii energetycznych i efektywności energetycznej, a także popieraniem konstruktywnego dialogu na poziomie rządowym, biznesu i instytucji badawczych.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy