Umowa Polski i Danii w sprawie Baltic Pipe

Centrum Prasowe PAP
źródło: MIiR, Ministerstwo Energii, Centrum Prasowe PAP
Dodany: 12.12.2018
Informacja producenta

 
11 grudnia 2018 r., podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Lars Christian Lilleholt, Minister Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Danii, podpisali umowę w sprawie projektu Baltic Pipe.

 
REKLAMA

Warto wiedzieć

Baltic Pipe to projekt inwestycyjny mający na celu połączenie Polski ze złożami gazu ziemnego na Norweskim Szelfem Kontynentalnym za pośrednictwem duńskiego systemu przesyłowego. Jego realizacja pozwoli wypełnić strategię rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski i budowy konkurencyjnego rynku tego surowca.

W związku z tym, że część projektu Baltic Pipe, która będzie realizowana i finansowana przez polskiego operatora systemu przesyłowego gazowego znajdzie się na terytorium Danii oraz w jej wyłącznej strefie ekonomicznej, konieczne stało się określenie na poziomie umowy międzynarodowej statusu i prawnych ram funkcjonowania tej części infrastruktury.

Zawarcie umowy pomiędzy Polską i Danią zapewni, że operator polskiego systemu przesyłowego gazowego będzie pełnić również funkcję operatora systemu przesyłowego gazowego na części gazociągu znajdującej się poza terytorium Polski, a Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uprawniony będzie do zatwierdzenia taryfy operatora uwzględniającej poniesione przez niego koszty na realizację, utrzymanie i eksploatację tej części gazociągu oraz tłoczni gazu Everdrup.

W umowie strony potwierdziły również, że będą wspierać inwestorów w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 roku. Tym samym umowa stanowi jednoznaczny wyraz poparcia obu państw dla realizacji tego połączenia. Umowa wymaga ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy