Biometan pomoże w realizacji celów klimatycznych UE

Piotr Złoty
źródło: NGVA Europe
Dodany: 24.09.2020

 
16 września 2020 r. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, w orędziu o stanie UE przedstawiła zaktualizowane cele klimatyczne do 2030 r. Obowiązujące dotychczas założenie 40-procentowej redukcji emisji do 2030 r. względem 1990 r. ma być zwiększone do poziomu co najmniej 55%.

 

Nowe cele klimatyczne skomentowała organizacja NGVA Europe (Natural & bio Gas Vehicle Association) zrzeszająca firmy z branży pojazdów zasilanych gazem ziemnym, ponieważ zmiany te będą z pewnością miały wpływ na sektor transportowy, który musi ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Jak zauważają przedstawiciele NGVA Europe z pomocą przyjdą odnawialne paliwa metanowe w postaci bioCNG i bioLNG, które powinny być postrzegane jako jedne z kluczowych rozwiązań w zakresie rozwiązania kwestii emisji gazów cieplarnianych w sektorze przewozowym.

Organizacja wskazała już w czerwcu 2020 r., w swojej publikacji „In the Fast Lane with Biomethane in Transport”, że zastosowanie mieszanki gazu ziemnego z 40-procentową zawartością biometanu pozwala na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o 55% w ujęciu Well to wheel (od szybu do koła) w porównaniu z klasycznymi paliwami silnikowymi.

Andrea Gerini

Sekretarz generalny NGVA Europe

Dzięki szerokim możliwościom produkcji bioCNG i bioLNG  osiągnięcie neutralności węglowej w transporcie możliwe jest już teraz. Pozwalają na to przystępne cenowo technologie stosowane w produkowanych obecnie pojazdach.

W ostatniej publikacji stowarzyszenia pojawiają się konkretne liczby obrazujące potencjał pojazdów, które mogą być napędzane metanowymi paliwami odnawialnymi:

  • 1,6 mln pojazdów gazowych w Europie,
  • 3 900 stacji CNG i 320 stacji LNG na kontynencie,
  • redukcja o połowę kosztów eksploatacji związanych z paliwem w porównaniu do benzyny (70% w porównaniu do oleju napędowego),
  • 17-procentowy udział biometanu w sektorze transportowym oznacza 35-procentową redukcję emisji CO2 w ujęciu Well-to-Wheel w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi.

W 2030 roku odnawialny gaz ziemny zapewni Europie:

  • flotę około 13 milionów pojazdów,
  • średni udział biometanu w Europie na poziomie 40%, z potencjałem do 100%,
  • redukcję emisji gazów cieplarnianych (o 15 Mt CO2),
  • sieć stacji tankowania - 10 000 obiektów oferujących CNG i 2 000 stacji  LNG,
  • milion nowych miejsc pracy w Europie.

Aby te plany stały się rzeczywistością konieczne jest stworzenie ram prawnych dla wykorzystania biometanu w transporcie. Chodzi między innymi o metodologię uwzględniającą ograniczenie emisji CO₂ z gazu odnawialnego w celu ustanowienia równych szans dla różnych technologii w oparciu o ich rzeczywisty wpływ na klimat.

Istniejąca infrastruktura paliw metanowych musi być dalej rozbudowywana, co przyspieszy wdrażanie dyrektywy w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych.

Andrea Gerini

Sekretarz generalny NGVA Europe

Produkcja biometanu jest doskonałym przykładem modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ odkrywa wartość produkowanych przez nas odpadów - na przykład poprzez przekształcanie odpadów rolniczych w biopaliwa, co można zrobić w bardzo prosty sposób.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy