Bezpieczeństwo energetyczne - filary i... 2021

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Dodany: 28.04.2021
Informacja producenta

 
Transformacja energetyczna głównym tematem konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" na Politechnice Rzeszowskiej. Energetyka jądrowa, bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, system autonomiczne, offshore – nad tymi zagadnieniami będą zastanawiać się uczestnicy Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej. Przez wszystkie panele i dyskusje będzie przewijać się temat transformacji energetycznej.

 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie zaprasza na VI Konferencję "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju". Odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. Podobnie jak rok temu, organizowana będzie w formule hybrydowej (stacjonarnej oraz zdalnej - online) na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Przewodniczący Kapituły Nagrody im.
I. Łukasiewicza

To szósta już edycja wydarzenia, które od początku organizowane jest na Politechnice Rzeszowskiej. Na pewno będą rozwijane tematy poruszane w poprzednich latach, ale – ponieważ rzeczywistość cały czas się zmienia – liczymy na weryfikację nowych hipotez, odważne konkluzje, aktualizację wniosków dotyczących sektora energii na poziomie eksperckim, a także naukowym. Przyznane zostaną nagrody im. I. Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwa energetycznego.

Rzeszowska konferencja to dyskusja menedżerów najważniejszych firm z sektora energetyki, przedstawicieli administracji publicznej, ekspertów, działaczy organizacji pozarządowych oraz naukowców z różnych ośrodków. Wydarzenie wyrobiło sobie renomę jako niezależne forum, miejsce ścierania się różnych poglądów, ale też dyskusji na najwyższym poziomie merytorycznym. Paneliści to praktycy sektora energii, decydenci, np. obecni i byli członkowie rządu, autorzy strategii, analitycy. Naukowców przyciąga z kolei możliwość opublikowania referatów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych).

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej

Aktualna sytuacja sektora energetycznego, w tym wpływ pandemii na jego rozwój, wymusza wręcz podjęcie debat, które dążyć będą do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem energetycznym, w obliczu występujących transformacji, dywersyfikacji dostaw surowców czy nowych kierunkach dla transportu niskoemisyjnego, w tym zastosowania wodoru. Organizowane wydarzenie bezpośrednio nawiązuje do zmieniających się uwarunkowań technologicznych, ekonomiczno-społecznych czy politycznych, szukając nowych możliwości dla utworzenia dźwigni rozwoju gospodarczego.

W tym roku tematy paneli plenarnych to m.in. energetyka jądrowa w Polsce, zastosowanie wodoru, dostawy gazu ziemnego, ropy naftowej, elektromobilność, energetyka wiatrowa offshore, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji w sektorze energetycznym (w tym bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO), system autonomiczne, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

dr hab. Mariusz Ruszel

prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej, pomysłodawca cyklu konferencji

We wszystkich panelach i dyskusjach plenarnych w mniejszym lub większym stopniu pojawiał się będzie temat transformacji energetycznej, zwłaszcza w kontekście ogłoszonej przez rząd strategii Polityki energetycznej Polski do 2040 r.

W poprzednich edycjach Konferencji udział wzięło tysiąc uczestników reprezentujących kilkadziesiąt firm. 50 ośrodków naukowych i eksperckich, około 4 tysięcy studentów oraz blisko 140 tysięcy internautów.

dr hab. Mariusz Ruszel

prof. Politechniki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Polityki Energetycznej, pomysłodawca cyklu konferencji

Jako organizatorzy zapewnimy uczestnikom konferencji, którzy przybędą do gmachu Politechniki Rzeszowskiej, pełne bezpieczeństwo. Już w trakcie ubiegłorocznej edycji wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, które z sukcesem zostały wdrożone i wykorzystywane. Zapewnimy dezynfekcję sal, holu i korytarzy, ozonowanie przekazywanych dokumentów, monitorowanie ilości osób oraz pomiar temperatury uczestników, a także obowiązkowe maseczki i stacje do dezynfekcji dłoni. Ponownie zastosowana będzie automatyczna rejestracja uczestników oraz wykorzystany zostanie robot mobilny z lampami sterylizującymi UV-C – wszystko na celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Konferencja organizowana przez:

  • Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza,
  • Politechnikę Rzeszowską im. I. Łukasiewicza,
  • Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza,
  • Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja".

Patronat honorowy nad VI edycją Konferencji udzieliły m.in.: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Polska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisja Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii, Wojewoda Podkarpacki, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Warto wiedzieć

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o sektorze energii, wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli m.in.: Polska Agencja Prasowa Biznes, BiznesAlert.pl, Centrum Informacji Rynku Energii (cire.pl), Polskie Radio Rzeszów S.A., Green-News.pl, WysokieNapiecie.pl, Biomasa, ISBnews, GlobEnergia.pl, Portal Stoczniowy, GospodarkaPodkarpacka.pl, Miesięcznik Instal, Energetyka, Napędy i Sterowanie, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Portal CNG-LNG.pl, Nowa Energia, Smart-Grids.pl, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Energetyka Wodna, Gazeta Politechniki, Mój Rzeszów, Radio Centrum, TVP3 Rzeszów, Forum Polskiej Gospodarki, Warsaw Institute Review, Gram w zielone, Wprost. Spodziewane są kolejne patronaty medialne.

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2021 r. - czynny udział stacjonarny lub online oraz do 10 września 2021 r. - bierny udział stacjonarny.

Szczegółowe informacje o Konferencji, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konferencja2021

Kontakt dla mediów: inż. Paulina Zwolenik, kom. 737 880 413; e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl.

Kontakt dla podmiotów zainteresowanych udziałem w Konferencji : Przemysław Ogarek,
kom. 737 880 916; e-mail: pogarek@instytutpe.pl.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy