Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju 2020

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Dodany: 09.11.2020
Informacja producenta

 
W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbyła się V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" organizowana przez Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

 
Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju 2020fot. Instytut Polityki Energetycznej im. I. ŁukasiewiczaBezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju 2020

Celem wydarzenia jak co roku było wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Utworzenie płaszczyzny dla przeprowadzenia dyskusji z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów, przyczyniło się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

V Konferencja Naukowa została zainaugurowana w dniu 28 września 2020 r. podczas wystąpienia Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dr hab. Mariusza Ruszel, prof. PRz, w ramach otwarcia I etapu Konkursu na Najlepszy Poster Naukowy, prowadzonego w tym roku w formule hybrydowej. Rozpoczynając sesję pytań, przewodniczący przedstawił partnerów Konferencji oraz poruszył kwestie bezpieczeństwa uczestników tegorocznej edycji wydarzenia.

W dniu 12 października 2020 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Konferencji podczas, którego wystąpili Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z otoczeniem – Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek.

Piotr Woźniak (prezes PGNiG w latach 2016-2020)fot. Instytut Polityki Energetycznej im. I. ŁukasiewiczaNagrodę im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne odbiera Piotr Woźniak (prezes PGNiG w latach 2016-2020)

W trakcie V edycji Konferencji zostały przyznane Nagrody im. Ignacego Łukasiewicza w kategorii bezpieczeństwo energetyczne – za pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego ONZ (COP24) dla Pana dra Michała Kurtyki, a także – za zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski dla Pana Piotra Woźniaka (prezesa PGNiG w latach 2016-2020).  Po uroczystym wręczeniu statuetek, odbyły się wystąpienia laureatów nagrody. W imieniu Ministra Kurtyki wystąpił, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Pan Ireneusza Zyska.

W pierwszym dniu odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Panele poruszały tematykę współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora. Prelegenci podjęli tematy z zakresu zastosowań wodoru w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego wobec transformacji tego sektora oraz występujących w nim zagrożeń, morskiej energetyki wiatrowej, a także innowacji w sektorze energii, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji. Problematyka technologii wodorowych zdominowała tegoroczną debatę na temat sektora energetycznego. Równolegle do paneli plenarnych, w sesjach popołudniowych przeprowadzono dyskusje na temat istniejących zagrożeń dotykających dział energetyczny, na który składają się systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa. Zagrożenia te były rozpatrywane w aspekcie działań o charakterze sabotażowym, terrorystycznym oraz informacyjnym.

Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju 2020fot. Instytut Polityki Energetycznej im. I. ŁukasiewiczaBezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju 2020

Drugiego dnia, w 13 panelach tematycznych udział wzięło 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. W trakcie obrad poruszano zagadnienia dotyczące strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii czy efektywności energetycznej. Dyskusje prowadzone były także na temat dywersyfikacji zarówno źródeł jak i kierunków dostaw oraz idącej za tym konieczności rozbudowy infrastruktury. W tym ujęciu debacie poddano bezpieczeństwo dostaw surowców, w szczególności gazu ziemnego, do państw Trójmorza. Pytania, na które uczestnicy debat starali się znaleźć odpowiedzi, to czy poprzez rozbudowę infrastruktury energetycznej wzmocni się odporność regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz jak należy dywersyfikować kierunki dostaw gazu w dobie transformacji energetycznej.

W sesji posterowej, która odbyła się 28 września 2020 r. ze zdalnym udziałem 35 prelegentów i stacjonarnym organizatorów, udział wzięło łącznie 4 329 internautów (4 100 na kanale YouTube, 56 na platformie Twitter i 173 na platformie Facebook).

W pierwszym dniu Konferencji (12 października 2020 r.) odbyło się 7 paneli plenarnych z udziałem 21 prelegentów w formie stacjonarnej oraz 27 prelegentów w formie zdalnej. Sesje plenarne oglądało łącznie 15 762 internautów (1 372 na kanale YouTube, 590 na platformie Twitter i 13 500 na platformie Facebook).

Natomiast drugiego dnia (13 października 2020 r.)  w trakcie 13 równoległych paneli poruszono wiele zagadnień merytorycznych, a dyskusja toczyła się z udziałem 37 uczestników w formule tradycyjnej oraz 34 online. Dyskusje panelowe w drugim dniu Konferencji oglądało łącznie 7 119 internautów (1 495 na kanale YouTube, 24 na platformie Twitter i 5 600 na platformie Facebook).

Post zamieszczony na platformie Facebook.com z odnośnikiem do relacji na żywo z Konferencji dotarł łącznie do 92 896 internautów (14 751 w czasie sesji posterowej, 56 953 w I dniu Konferencji oraz 21 192 w II dniu Konferencji). Na Twitterze post z odnośnikiem do relacji na żywo dotarł do 2 505 internautów.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy