Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju

Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
Dodany: 08.10.2020
Informacja producenta

 
Wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii to cele V Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się 12-13 października 2020 r. Konferencję organizuje Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza we współpracy z Politechniką Rzeszowską im. I. Łukasiewicza. Współorganizatorami są: Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja".

 

W trakcie piątej już edycji Konferencji zostaną poruszone tematy dotyczące różnych aspektów sektora energetycznego. W wydarzeniu weźmie udział prawie 130 prelegentów z całej Polski, wśród których znajdą się przedstawiciele największych polskich firm energetycznych, administracji publicznej, a także ekspertów i dziennikarzy  gospodarczych.

prof. PRz. dr hab. Mariusz Ruszel

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Przemiany, które obecnie dotykają sektor energetyczny, stawiają nowe wyzwania przed wszystkimi podmiotami i wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Podjęte dyskusje na ten temat pozwolą na wytyczenie kierunków rozwoju polskiego rynku energii oraz wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, określenia planu rozwoju polskiej gospodarki wodorowej zwłaszcza w tak trudnym okresie zagrożenia epidemicznego.

Tematyka współczesnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa energetycznego w obliczu globalnych trendów transformacyjnych tego sektora, dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw oraz rozbudowy infrastruktury, to tylko część tematów, które zostaną podjęte w trakcie konferencji naukowej.

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

prorektor Politechniki Rzeszowskiej ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem

Zagrożenia dotykające systemy zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa, czyli łańcuch sektora energetycznego, mają olbrzymi wpływ na stabilność i politykę gospodarczą państw. Poruszenie w debacie naukowo-eksperckiej kwestii dotyczących możliwości zapobiegania wojnom informacyjnym czy działaniom sabotażowym ułatwi zdefiniowanie celów dla polskiego sektora energetycznego.

Organizatorzy konferencji zapewniają, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną będą wprowadzone i przestrzegane wszystkie procedury oraz wytyczne przeciwepidemiczne dotyczące wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo uczestników V Konferencji Naukowej organizatorzy zdecydowali się na wdrożenie formuły hybrydowej oraz zdalnej – online.

prof. PRz. dr hab. Mariusz Ruszel

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Bezpieczeństwo uczestników jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu poszczególnych wydarzeń zaplanowanych w trakcie konferencji i umożliwieniu prelegentom zdalnego udziału. Budynek Regionalnego Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego i Biblioteczno-Administracyjnego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza zostanie przygotowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MZ i GIS. Dzięki współpracy z firmą DFE Security posiadamy pakiet specjalistycznej i kompleksowej ochrony sanitarno-epidemiologicznej. Wszystkie dokumenty użyte w trakcie wydarzenia będą ozonowane za pomocą urządzenia użyczonego przez przedsiębiorstwo PGE Dystrybucja S.A. W głównej auli będzie stosowany specjalny system wietrzenia na zasadzie tzw. „otwartego okna”, a w całym obiekcie będą rozmieszczone stanowiska do dezynfekcji. Środki ochrony osobistej zapewnią organizatorzy V Konferencji oraz sponsorzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Województwo Podkarpackie oraz ML System. Innowacyjnym rozwiązaniem na skalę krajową będzie użycie robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C firmy ControlTec, który kompleksowo dezynfekuje pomieszczenia z bakterii, wirusów i innych szkodliwych drobnoustrojów.

Wśród blisko 130 prelegentów, którzy potwierdzili swój udział w V Konferencji, obecni będą
m.in.:

 • Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Zbigniew Gryglas – Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej,
 • Remigiusz Żuchowski – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP,
 • Józef Węgrecki – Wiceprezes PKN ORLEN,
 • Monika Morawiecka – Prezes Zarządu PGE Baltica,
 • Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu PERN,
 • prof. Leszek Jesień - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej PSE,
 • Jarosław Dybowski – Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN,
 • dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn – Instytut Energetyki,
 • Piotr Woźniak – b. Prezes PGNiG (2016-2020),
 • Włodzimierz Hrymniak – Polski Fundusz Rozwoju,
 • Paweł Turowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Dominik Jankowski – Kierownik Wydziału Politycznego Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO,
 • Tomoho Umeda – Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Maciej Kołaczkowski – World Economic Forum,
 • Agata Łoskot–Strachota – Ośrodek Studiów Wschodnich,
 • dr inż. Witold Skomra – Wydział Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 • Sławomir Żygowski – Prezes General Electric Power,
 • Mariusz Witoński – Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej,
 • Dawid Cycoń – Prezes ML System,
 • Bartosz Sokoliński – Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
 • Robert Kwiatkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Polska Spółka Gazownicza,
 • dr Damian Szlachter – Centrum Antyterrorystyczne ABW,
 • dr Marcin Sienkiewicz – Wicedyrektor Biura Strategii i Projektów ds. Gazu Towarowa Giełda Energii,
 • Marcin Jastrzębski – Prezes Veramo S.A.,
 • Tomasz Grudziński – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji i Obiektów Polskiej Spółki Gazownictwa,
 • dr inż. Marek Grabowy – Dyrektor CEREL,
 • mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Safety Project,
 • ppłk rez. dr inż. Marcin Lipka – Kierownik Wydziału Ochrony Technicznej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.,
 • Włodzimierz Pomierny – Agencja Rozwoju Przemysłu,
 • Kamil Basaj – Fundacja INFO OPS Polska.

Podczas paneli tematycznych będą poruszane tematy dotyczące: strategicznych surowców energetycznych, elektromobilności, geopolityki dostaw gazu ziemnego, wodoru jako paliwa przyszłości, przemysłu 4.0 w sektorze energii, bezpieczeństwa energetycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.

Główni Partnerzy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG SA, ARP S.A.

Srebrni Partnerzy: Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN

Brązowi Partnerzy: Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE Security, ControlTec

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza to pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy założony w 2015 r., którego najważniejszą misją jest wspieranie i rozpowszechnianie działań związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój działalności popularyzującej naukę i wiedzę o polityce energetycznej.

Strona internetowa wydarzenia: www.instytutpe.pl/konferencja2020

Kontakt dla mediów:

dr Anna Kucharska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego,

e-mail: akucharska@instytutpe.pl

tel.: 505-414-558

Paulina Zwolenik,

e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl

tel.: 514-989-752


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy