Barter SA podsumowuje 2016 r.

Barter S.A.
źródło: Barter S.A.
Dodany: 01.02.2017

 
Przejęcie dużej sieci stacji paliw i podwojenie wolumenu dostaw LNG - białostocki Barter SA w ubiegłym roku umacniał pozycję w kluczowej sferze swojej działalności, jaką jest import i dystrybucja gazu.

 

Wydarzeniem ubiegłego roku było przejęcie przez Barter, należącej do światowego koncernu, dużej sieci stacji paliw, co skutkowało poszerzeniem rynku i zwiększenie przychodów ze sprzedaży LPG o około 20%. Pozwoliło to na optymalizację kosztów transportu, a także zwiększenie poziomu usług.

Musieliśmy dostosować się do bardzo wysokich wymagań koncernu – nasze cysterny zostały wyposażone w dodatkowe systemy bezpieczeństwa, a kierowcy przeszli liczne szkolenia.

Rok upłynął też pod znakiem inwestycji we flotę pojazdów do transportu gazu - zarówno w ciągniki marki Volvo i nowocześnie wyposażone cysterny.

Rok wypadł bardzo dobrze pod względem wyników i marży na sprzedaży.
Korzystnie ułożyły się zarówno notowania gazu, jak też kontrakty sieciowe m.in. z Auchan, Tesco czy Lotosem na zakup gazu.

Joanna Pietraszewska, dyrektor ds. hurtu i autogazu Barter SA

Stacja LNG Barter SAfot. Barter SAStacja LNG na terenie Zakładu Mleczarskiego SM Mlekpol w Kolnie

W efekcie w porównaniu z ubiegłym rokiem przychody z obrotu LPG wzrosły w Barterze w sumie o 16%.

Według Barter SA wprowadzenie 10-milionowych zabezpieczeń majątkowych od firm zajmujących się handlem gazem LPG z zagranicą może spowodować wzrost cen autogazu w tym roku. Poza tym nie wszystkie stacje paliw w porę złożyły aktualizację koncesji, co oznacza, że zmniejszy się liczba stacji prywatnych, a co za tym idzie zmieni się układ sił na rynku. To też może mieć wpływ na wzrost cen autogazu.

Przyszłość w LNG

Ponad 3,5 tys. ton skroplonego gazu zimnego LNG dostarczył Barter SA w ramach inwestycji zrealizowanych w dwóch zakładach z branży przemysłu spożywczego - o 100% więcej niż w roku 2015.

To efekt rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne i ekonomiczne źródła zasilania przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarczych. Coraz częściej znaczenie tego przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego medium doceniają także lokalne samorządy. Również w obliczu kolejnego wyzwania, jakim jest pogarszający się stan powietrza w Polsce - znaczenie LNG będzie rosło.

Grzegorz Lisowski, Barter SA

W tym roku Barter zakłada dalszy dynamiczny wzrost dostaw LNG dla swoich odbiorców - do 5,5 tys. ton. Firma będzie kontynuowała też inwestycje w nowe bazy i infrastrukturę logistyczną, optymalizując dostawy do klientów na terenie całego kraju. W planach jest budowa kilku stacji regazyfikacji i zakup nowych specjalistycznych cystern kriogenicznych do transportu LNG.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy