Warsztaty bezpieczeństwa LNG w Pruszczu Gdańskim

Barter S.A.
źródło: Barter S.A.
Dodany: 21.09.2017
Informacja producenta

 
Firma Barter, która jest dystrybutorem skroplonego gazu ziemnego (LNG) organizuje szkolenia dotyczące tego paliwa. Tego typu szkolenia są organizowane cyklicznie na terenie całego kraju.

 
REKLAMA
Szkolenie Barterfot. Barter S.A.Uczestnikami szkoleń o tematyce dotyczącej LNG bardzo często są przedstawiciele straży pożarnej

Jedno z nich odbędzie się 19 października 2017 r. w Pruszczu Gdańskim.

Jego tematyka jest skierowana do kadry kierowniczej, specjalistów, operatorów i kierowców podmiotów zajmujących się obrotem, dystrybucją i przewozem skroplonego gazu ziemnego (LNG), pracowników organów administracji publicznej i służb ratowniczych, projektantów i wykonawców instalacji LNG oraz wszystkich zainteresowanych tematyką związaną ze skroplonym gazem ziemnym.

Szkolenie jest podzielone na dwie części.

W części teoretycznej zostaną przedstawione:

  • definicje i przepisy ogólne dotyczące LNG,
  • charakterystyki gazów kriogenicznych,
  • zagrożenia związane z magazynowaniem, przeładunkiem i transportem LNG,
  • rozwiązania techniczne i procedury zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym,
  • systemy wykrywania zagrożeń, nadzoru i monitoringu,
  • procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Część praktyczna obejmuje:

  • zapoznanie się z cieczami kriogenicznymi,
  • zapoznanie się z sprzętem kriogenicznym,
  • pokaz specjalistyczny (swobodna regazyfikacja, gaszenie rożnymi metodami rozlewiska LNG).

Na stronie internetowej firmy Barter można znaleźć formularz zgłoszeniowy na Warsztaty bezpieczeństwa LNG.

Warsztaty bezpieczeństwa LNG odbywają się pod patronatem portalu CNG-LNG.pl.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy