PGNiG odkryło kolejne złoża gazu ziemnego

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 26.02.2018
Informacja producenta

 
Nowo odkryte złoże gazu zlokalizowane jest na terenie koncesji Lubliniec-Cieszanów. Wstępne analizy wskazują zdolności wydobywcze na poziomie 20 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

 
REKLAMA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA odkryło nowe wielohoryzontowe złoże gazu ziemnego na głębokości 700 m. Prace poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone są w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Otwór poszukiwawczy Nowe Sioło-1 jest obecnie na etapie prób złożowych. Wstępne analizy wskazują zdolności wydobywcze na poziomie 20 mln m³ gazu rocznie. Analiza końcowych pomiarów geofizycznych wskazuje na obecność kilku horyzontów gazonośnych.

Piotr Woźniak

prezes zarządu PGNiG SA

To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy tam nowe metody poszukiwań. Planujemy w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwawcze i dopiero wtedy będziemy mogli określić potencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opracowanie strategii zagospodarowania tych płytko zalegających horyzontów gazowych.

Nowe odkrycie leży na północ od złoża gazu ziemnego Lubaczów i na południowy wschód od złoża gazu ziemnego Lubliniec-Cieszanów. PGNiG ma wyłączność na prowadzenie prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na terenie tej koncesji.

Spółka ogłosiła niedawno wstępne wyniki nowych badań największego w Polsce złoża Przemyśl. Wynika z nich, że zasoby wydobywalne z tego złoża mogą być większe o prawie 25% niż wcześniej szacowano, co oznaczać może dodatkowe 20 mld m³ gazu ziemnego do wydobycia.

W trakcie prac na Podkarpaciu PGNiG stosuje metody sejsmiczne 3D, które pozwalają na bardzo dokładne określenie budowy geologicznej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Badania prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 tys. km². Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmiczne będzie największym tego typu w Europie.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy