PGNiG zwiększy wydobycie ze złoża Przemyśl

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 11.05.2020
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z sukcesem zakończyło testy kolejnego odwiertu na największym złożu gazowym w Polsce. Prace wiertnicze zrealizowane przez Spółkę w ostatnim czasie pozwolą zwiększyć wydobycie z "Przemyśla" o 13% rocznie.

 

Odwiert eksploatacyjny Przemyśl-318K został wykonany w dzielnicy Lipowica w północnej części Przemyśla. Wcześniej, w tej samej lokalizacji Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG wykonał trzy odwierty. Spółka szacuje, że roczne wydobycie z czterech odwierconych otworów wyniesie łącznie około 60 mln m³ gazu ziemnego wysokometanowego, co będzie stanowiło około 13% łącznego rocznego wydobycia z całego złoża Przemyśl.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Testy na nowych odwiertach potwierdzają, że w złożu Przemyśl znajduje się znacznie więcej gazu, niż do tej pory sądzono. To bardzo dobra wiadomość, która ułatwi PGNiG realizację strategicznego planu, jakim jest zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż na Podkarpaciu.

Zakończenie prac związanych z podłączeniem nowych odwiertów do sieci przewidziano w I kwartale 2021 roku.

Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych w obrębie złoża Przemyśl, co umożliwi udostępnienie kolejnych, nieeksploatowanych dotychczas horyzontów tego złoża. Zagospodarowanie tych zasobów pozwoli nie tylko na zwiększenie wydobycia, ale przedłuży eksploatację "Przemyśla" o kolejne dekady.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy