PGNiG: udana rewitalizacja na złożu Przemyśl

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 09.08.2018
Informacja producenta

 
Sukcesem zakończyła się intensyfikacja produkcji z odwiertu Przemyśl-49. Wkrótce PGNiG przystąpi do rewitalizacji kolejnych otworów na największym złożu gazu w Polsce.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Wyniki badań geologicznych, które przeprowadziliśmy dwa lata temu, wskazują, że w nieeksploatowanym dotąd horyzoncie VIIIa znajdują się duże zasoby gazu. Jednym ze sposobów, aby po nie sięgnąć, jest rewitalizacja już istniejących odwiertów. Wykorzystujemy do tego innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność wierceń.

Przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2018 roku prace na odwiercie Przemyśl-49 polegały na jego pogłębieniu o około 200 m, do horyzontu VIIIa. W efekcie PGNiG uzyskało zwiększony przypływ gazu, który pozwala szacować roczną produkcję z odwiertu na 25 mln m³ gazu wysokometanowego.

Warto wiedzieć

Otwór Przemyśl-49 został odwiercony w 1969 roku. Przed pogłębieniem wydobywano z niego 0,5 mln m³ surowca rocznie.

Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przesyłowej Przemyśl-49 zostanie włączony do sieci kopalni Przemyśl-Zachód w ciągu miesiąca. Będzie to pierwszy odwiert produkujący przemysłowo gaz z horyzontu VIIIa.

Kolejnym odwiertem poddanym rewitalizacji będzie Przemyśl-47, który został zlikwidowany w 2000 roku w związku ze spadkiem produkcji gazu.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy