Wzrost wyników GK PGNiG w I kwartale 2021 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 20.05.2021
Informacja producenta

 
W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo osiągnęło 14,6 mld zł przychodów, 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,7 mld zł zysku netto. Bardzo dobrym danym finansowym towarzyszyła poprawa większości wyników operacyjnych.

 

PGNiG ma za sobą kolejny dobry kwartał. Od stycznia do końca marca 2021 roku Grupa Kapitałowa uzyskała 14,55 mld zł przychodów (+6% r/r), jednocześnie obniżając łączne koszty operacyjne o 3% do 12,12 mld zł. Pozwoliło to wypracować wynik EBITDA na poziomie 3,39 mld zł, a więc o 63% wyższy niż w I kw. 2020 roku. Jeszcze bardziej wzrósł EBIT – o 102% r/r, do 2,44 mld zł – oraz zysk netto, który wyniósł 1,75 mld zł i był wyższy aż o 124% w stosunku do wyniku sprzed roku.

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki odnotował segment Poszukiwania i Wydobycia. Niskie temperatury i związany z tym wzrost zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja. Warunki pogodowe miały również pozytywny wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie.

Udział poszczególnych segmentów w EBITDA wyniósł:

  • Poszukiwanie i Wydobycie - 40%,
  • Obrót i Magazynowanie - 15%,
  • Dystrybucja - 30%,
  • Wytwarzanie - 14%.

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu wyniosły 1,79 mld zł i były o 41% wyższe niż przed rokiem, natomiast wynik EBITDA był wyższy rok do roku aż 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł. Na znaczącą poprawę danych finansowych wpłynął wzrost cen węglowodorów - średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w I kw. większa niż przed rokiem o 79%. Z kolei kwartalna cena ropy wzrosła o 20% r/r do 60,7 dolarów za baryłkę. Równocześnie istotnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld m³ wobec 1,16 mld m³ rok wcześniej - szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały w segmencie.

Obrót i Magazynowanie

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe niż w I kw. 2020 r. o 8%. Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających. Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46% r/r. do poziomu 0,49 mld zł.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o 6% r/r i sięgnął 11,28 mld m³. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część I kwartału - średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8ºC niższa niż przed rokiem. Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku Spółka dostarczyła swoim klientom około 81 mln m³ gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom około 78,8 mln m³. Kolejny rekord został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom około 82 mln m³ gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez Grupę Kapitałową do odbiorców domowych. W I kwartale 2021 wyniósł on 1,98 mld m³, a więc o 20% więcej niż przed rokiem.

Dystrybucja

Niskie temperatury utrzymujące się I kwartale 2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15% r/r, do 4,55 mld m³ ilości paliwa dystrybuowanego przez GK PGNiG. Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6% taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od 1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19%, do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31%.

Wytwarzanie

Warunki pogodowe miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o 6% w porównaniu z I kwartałem 2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13% r/r do 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11% względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12%.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie