PGNiG: prawie 100-procentowy wzrost sprzedaży LNG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 25.05.2021
Informacja producenta

 
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła o blisko 100 proc. sprzedaż skroplonego gazu ziemnego (LNG) w I kwartale 2021 roku. To wynik między innymi rosnącej popularności autobusów i ciężarówek gazowych, rozszerzenia oferty bunkrowania statków o kolejne polskie porty oraz realizacji największego kontraktu na dostawy LNG dla odbiorcy przemysłowego.

 
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Skroplony gaz ziemny to uniwersalne paliwo, które może być z powodzeniem wykorzystywane między innymi w przemyśle, transporcie drogowym i morskim. Możliwość wykorzystania Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu gwarantuje nam stabilne dostawy tego paliwa z różnych kierunków. To jeden z kluczowych elementów postępującej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Cieszę się, że wykorzystujemy ten potencjał, żeby w pełni odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na gaz, wynikające ze zwiększającej się roli błękitnego paliwa w naszej gospodarce.

Dobre wyniki sprzedażowe PGNiG są związane między innymi z rosnącą popularnością paliwa LNG w transporcie. Dotyczy to ciężkiego transportu kołowego, a także komunikacji publicznej. Na wzrost sprzedaży skroplonego gazu ziemnego miał również wpływ konsekwentny rozwój oferty komercyjnego bunkrowania statków w polskich portach. Od ubiegłego roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny prowadzi tego typu operacje w portach w Szczecinie, Świnoujściu i Policach, co pozwoliło uzupełnić ofertę usług realizowanych już wcześniej w portach w Gdańsku i Gdyni. Spółka zrealizowała jak dotąd bunkrowania dla 12 różnych statków, co plasuje ją na pozycji jednego z najbardziej doświadczonych podmiotów w tej części Europy.

Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Henryk Mucha

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Aktywnie poszukujemy odbiorców LNG nie tylko wśród naszych obecnych Klientów. Nasza kompleksowa oferta oraz jakość współpracy zapewnia spółce sukcesywny wzrost wolumenu sprzedawanego gazu. W I kwartale 2021 roku praktycznie podwoiliśmy sprzedaż LNG, osiągając  97-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 roku.

W czerwcu 2020 roku PGNiG Obrót Detaliczny podpisało 5-letni kontrakt z LG Electronics. Na mocy umowy spółka dostarczy do stacji regazyfikacji przy zakładzie LG pod Wrocławiem blisko 19 tysięcy ton skroplonego gazu ziemnego.

Marcin Szczudło, Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG w spółce

Marcin Szczudło

Wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG w spółce

Nie ulega wątpliwości, że wyznaczamy standardy w zakresie wykorzystania skroplonego gazu ziemnego w Polsce. Popularyzacja LNG w transporcie to jedno z kluczowych rozwiązań, umożliwiających szybką redukcję emisji. Warto podkreślić, że do rekordowego wzrostu sprzedaży LNG w I kwartale 2021 roku, przyczyniła się również realizacja największego w historii PGNiG Obrót Detaliczny kontraktu na dostawy LNG dla przemysłu.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy