PGNiG osiągnął ponad 7,3 mld zł zysku w 2020 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 25.03.2021
Informacja producenta

 
W 2020 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 39,2 mld zł. Wynik EBITDA wyniósł 13 mld zł, EBIT 9,59 mld zł, a zysk netto 7,34 mld zł. Korzystna dla PGNiG zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim wyraźnie pozytywnie oddziałuje na wyniki finansowe.

 

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionego roku z punktu widzenia wyników Spółki było pozytywne dla PGNiG rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego z rosyjskim dostawcą gazu ziemnego. Dla naszych wyników finansowych istotny był jednorazowy czynnik w postaci zwrotu przez Gazprom nadpłaty PGNiG za lata 2014-2020, jednak o wiele ważniejsze jest ustanowienie nowej formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, ponieważ ma to wpływ na koszty pozyskania gazu w kolejnych kwartałach. Już od drugiej połowy 2020 roku obserwujemy korzystne trwałe zmiany przede wszystkim w kosztach operacyjnych. Mimo niesprzyjających warunków związanych z wahaniami cen surowców i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię osiągnęliśmy rekordowe wyniki, co stanowi dla nas szczególny powód do zadowolenia.

Pozytywny efekt nowej formuły cenowej dotyczącej gazu kupowanego z kierunku wschodniego widać wyraźnie na wynikach oczyszczonych z efektu tzw. pełnej retroakcji (czyli z pominięciem zwrotu nadpłaty przez Gazprom) i odpisów na majątku trwałym. EBITDA za rok 2020 wzrosła o 46% r/r do 8,6 mld zł, a EBIT o 82% r/r do 5,2 mld zł. Jak znacznie poprawiły się warunki prowadzenia biznesu po zmianie formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, pokazują też wyniki samego segmentu Obrót i Magazynowanie. W tym wypadku wskaźnik EBITDA segmentu za rok 2020 po eliminacji wpływu pełnej retroakcji wzrósł dziesięciokrotnie, a EBIT siedmiokrotnie.  W minionym roku PGNiG sprzedało ogółem o około 3% więcej gazu ziemnego niż w 2019 roku, osiągając łączny wolumen sprzedaży na poziomie 31,64 mld m³.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Zintensyfikowaliśmy gazyfikację kraju – w ubiegłym roku liczba nowo wybudowanych przyłączy gazowych sięgnęła prawie 113 tys., podczas kiedy w 2019 roku liczba nowych przyłączy wyniosła niecałe 82 tys. Grupa PGNiG ma już 63 stacje regazyfikacyjne, kolejne zostaną uruchomione w tym roku. Ta infrastruktura pozwoli dotrzeć do kolejnych odbiorców i zwiększać sprzedaż. Ostatni rating agencji Fitch, w którym potwierdzono dla PGNiG ocenę BBB z perspektywą stabilną, odzwierciedla naszą pozycję jako operatora na rynku gazu ze zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do Polski. Sam import LNG wzrósł o prawie 10% rok do roku.

Wydobycie ropy naftowej w całej Grupie Kapitałowej PGNiG wzrosło o 8% r/r i wyniosło 1,32 mln ton, podczas gdy wydobycie gazu ziemnego utrzymało się na stabilnym poziomie i wyniosło około 4,52 mld m³. Wolumen dystrybuowanego paliwa gazowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 roku i wyniósł około 11,57 mld m³. Przychody z usługi dystrybucyjnej wzrosły o 4% r/r do poziomu 4,39 mld zł. W segmencie Wytwarzanie o 10% r/r wzrosły przychody ze sprzedaży energii cieplnej, osiągając poziom około 1,47 mld zł. Przychody ze sprzedaży w całym segmencie wzrosły w 2020 roku o 8% r/r do około 2,77 mld zł.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

W kolejnych latach spodziewany jest wzrost popytu na gaz, choćby w związku z oddawaniem do użytku nowych bloków gazowych w elektrociepłowniach. Powiązanie cen gazu, który pozyskujemy z kierunku wschodniego, z indeksami giełdowymi w Europie, stworzył zupełnie nowe warunki mające ogromne znaczenie dla prowadzenia biznesu. To pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Gaz będzie w niej pełnił wiodącą rolę, a PGNiG jest gotowe, by przez tę transformację przejść i wspierać w tym polską gospodarkę.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie