PGNiG załadowało już 300 cystern LNG w Kłajpedzie

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 11.03.2021
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało trzysetny ładunek skroplonego gazu ziemnego ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie. Tym samym liczba cystern załadowanych LNG od początku istnienia tej stacji przekroczyła tysiąc. Operatorem instalacji jest Klaipedos Nafta, a PGNiG jest jej wyłącznym użytkownikiem.

 
REKLAMA

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

W miarę jak zbliżamy się do pierwszego pełnego roku użytkowania stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie przez PGNiG, osiągnęliśmy poziom 300 cystern, które wyjechały z ładunkiem skroplonego gazu ziemnego. Na ten wynik składa się także doskonała współpraca z naszymi litewskimi partnerami z Klaipedos Nafta. Rozpoczęcie działalności na Litwie pozwoliło nam na wejście z naszą ofertą LNG małej skali na rynki krajów bałtyckich, ale także dały nam możliwość rozwoju obsługi naszych klientów w północno-wschodniej Polsce, gdzie trafia większość ładunków z Kłajpedy. Gaz dostarczany jest nie tylko klientom biznesowym, ale również zasila stacje regazyfikujące LNG na terenach, gdzie nie dociera sieć gazowa.

Stacja przeładunkowa LNG w Kłajpedzie rozpoczęła działalność pod koniec 2017 roku. W tym czasie ładunki z niego odebrało 16 różnych kontrahentów. Wśród nich znajduje się także PGNiG Obrót Detaliczny – te ładunki rozwożą cysterny Gas-Trading z Grupy PGNiG. Skroplony gaz ziemny z trzysetnego ładunku zasili stację, która w ramach gazyfikacji wyspowej obejmuje m.in. Ełk.

Mindaugas Navikas

Członek Zarządu ds. Sprzedaży (CSO) w Klaipedos Nafta

Uruchomienie działalności stacji przeładunkowej LNG było zdecydowanie właściwym krokiem uzupełniającym dla usług terminalu LNG w Kłajpedzie. Przez najbliższe 2-3 dekady gaz ziemny, w tym LNG, będą cieszyć się wysokim popytem. W kontekście dekarbonizacji gaz ziemny stanowi kluczowe paliwo umożliwiające przejście do coraz szerszego wykorzystania źródeł odnawialnych i jeszcze bardziej zrównoważonych technologii. Zbilansowane wykorzystanie energii odnawialnej, czystsze paliwa dla transportu drogowego i żeglugi morskiej, produkcja niebieskiego wodoru to potencjalne kierunki dla przyszłości gazu ziemnego. Cieszymy się, że PGNiG poszerza zakres działalności na Litwie, co świadczy o synergii wspólnego kierunku i dążeniu do celów zrównoważonego rozwoju i rozwoju rynku.

Większość cystern z LNG z Kłajpedy (76% licząc od początku działalności stacji przeładunkowej) trafiło do Polski, zaś około 16% na Litwę do stacji regazyfikacji LNG w Druskiennikach i Wiciunach. Pozostała część trafia na Łotwę i do Estonii. W Polsce LNG z Litwy wykorzystywane jest przede wszystkim w stacjach regazyfikacyjnych oraz stacjach tankowania LNG dla ciężkiego transportu drogowego. Stacja przeładunkowa  umożliwia również załadunek LNG na statki, bunkrowanie nim statków oraz załadunek skroplonego gazu do kontenerów ISO.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy