Więcej gazu w złożu Przemyśl | cng-lng.pl

Więcej gazu w złożu Przemyśl

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 07.02.2018
Informacja producenta

 
Dzięki innowacyjnym metodom badawczym i wiertniczym PGNiG odkryło nowy horyzont gazowy w eksploatowanym od 60 lat złożu Przemyśl.

 
REKLAMA
Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatówfot. PGNiG SAKopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG zakończył próby na odwiercie eksploatacyjnym Przemyśl-290 położonym w okolicy Ujkowic na północ od Przemyśla. W teście uzyskano wydatek absolutny gazu w ilości około 150 m³/min.

Wykonany na przełomie 2017 i 2018 r. odwiert o głębokości 2030 m jest już czwartym w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy gazu w ilościach przemysłowych. Do końca 2018 roku PGNiG planuje wykonanie tam jeszcze trzech odwiertów, a wiercenie kolejnego rozpocznie się jeszcze w lutym. Prace wiertnicze prowadzi EXALO Drilling, spółka z grupy kapitałowej PGNiG.

Odwiert Przemyśl-290 umożliwi wydobycie surowca z nowego horyzontu gazowego VIII w złożu Przemyśl. Choć jest ono eksploatowane już od kilkudziesięciu lat, PGNiG wciąż odkrywa w nim kolejne zasoby surowca. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod badań i wierceń.

Piotr Woźniak

prezes zarządu PGNiG SA

Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmieniły nasz pogląd na temat budowy geologicznej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksploatację przez kolejne dekady.

Złoże Przemyśl jest największym złożem gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec jest najwyższej jakości - zawartość metanu wynosi około 98-99%. Od początku eksploatacji ze złoża wydobyto ponad 64 mld Nm³ gazu.

Obecnie PGNiG ma w kraju 21 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych (poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie). Spółka dysponuje również 213 koncesjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje na wydobywanie gazu ziemnego, 14 - ropy naftowej, a 48 - ropy i gazu. PGNiG ma również 9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego i 3 koncesje na składowanie odpadów.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy