Metan z węgla w opinii PGNiG i ministra energii

PGNiG
źródło: PGNiG, PIG-PIB, relacja własna
Dodany: 07.11.2017
Informacja producenta

 
W ciągu dziewięciu miesięcy testowego wydobycia z pokładów węgla w Gilowicach (woj. śląskie) uzyskano ponad 790 tys. metrów sześciennych metanu. Przepływy gazu osiągnęły stabilny poziom około 5 tys. metrów sześciennych na dobę. Spółka planuje nowe odwierty.

 
REKLAMA

Krzysztof Tchórzewski

minister energii

Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali. Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu w Polsce nawet o miliard m sześć. gazu rocznie. W ten sposób ograniczymy zależność od importu surowców z zagranicy z pozytywnym skutkiem dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Piotr Woźniak

prezes PGNiG SA

Wyniki są bardzo zachęcające. To dobra wiadomość dla Polski, dla mieszkańców Śląska i PGNiG. W przyszłości metan w pokładach węgla może być ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju w oparciu o eksploatację własnych zasobów węglowodorowych. Odmetanowanie kopalń wpłynie również zasadniczo na poprawę bezpieczeństwa pracy górników. Pozwoli też ograniczyć emisję metanu, agresywnego gazu cieplarnianego, do atmosfery.

Według szacunków Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, który jest partnerem PGNiG w projekcie badawczym realizowanym w Gilowicach, wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym wynoszą około 170 mld m³.

dr Janusz Jureczka

dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB

To bardzo duży, do tej pory praktycznie niewykorzystany, potencjał. Większy niż udokumentowane zasoby polskich złóż gazu ziemnego. Produkcja metanu z węgla metodami wiertniczymi powinna być ważnym uzupełnieniem krajowego bilansu energetycznego. Liczymy na współpracę z kopalniami i całym sektorem węgla kamiennego.

Piotr Woźniak

prezes PGNiG SA

W marcu uzyskaliśmy koncesję na rozpoznawanie i poszukiwanie a także wydobycie metanu z pokładów węgla na obszarze prawie 19 km². Obszar koncesji obejmuje tereny gmin Miedźna, Bojszowy, Pszczyna oraz miasta i gminy Brzeszcze. Wiosną przyszłego roku planujemy tutaj kolejne odwierty.

PGNiGPIG-PIB rozpoczęły projekt badawczy w Gilowicach we wrześniu 2016 roku. Celem prac jest przede wszystkim zbadanie możliwości intensyfikacji produkcji metanu z pokładów węgla z użyciem techniki szczelinowania hydraulicznego.

Flara na wiertni w Gilowicachfot. PGNiGTzw. flara na wiertni w Gilowicach

Polega ona na wpompowaniu do odwiertu płynu rozszczelniającego skały (w tym przypadku węgiel i skały otaczające), w których uwięziony jest gaz. PGNiG zdobyło doświadczenie w stosowaniu tej metody w trakcie poszukiwań gazu łupkowego.

Choć wydobycie metanu z pokładów węgla jest prowadzone w wielu krajach na świecie, w Polsce nikt do tej pory nie podjął się go na szerszą skalę. Stosowane są jedynie zabiegi usuwania metanu uwolnionego w trakcie eksploatacji kopalni. Wykorzystanie metody testowanej w Gilowicach pozwoli pozbyć się dużej części gazu jeszcze przed rozpoczęciem prac górniczych. W znacznym stopniu zmniejszy to zagrożenie metanowe w kopalniach.

Ładowanie video...
 


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy