W Polsce powstaną nowe stacje CNG i LNG | cng-lng.pl

W Polsce powstaną nowe stacje CNG i LNG

Piotr Złoty
źródło: PGNiG
Dodany: 27.06.2016

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje rozwijać infrastrukturę do tankowania gazem ziemnym samochodów. Plany firmy wynikają z wymagań unijnych, a także z biznesowego podejścia do tego tematu.

 
REKLAMA
Stacja CNG w PKM Tychyfot. CNG-LNG.plTankowanie autobusu na stacji CNG w PKM Tychy

Orędownicy wykorzystania gazu ziemnego do napędu pojazdów od zawsze borykają się z brakiem odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do ich zatankowania. Niektórzy oczywiście próbują brać sprawy w swoje ręce korzystając z przydomowych kompresorów do sprężania gazu ziemnego, lecz nie rozwiązuje to problemu poruszania się z wykorzystaniem tego paliwa po terenie całego kraju.

W tym zakresie potrzebne są rozwiązania systemowe i takie proponuje PGNiG.

Zgodnie z wypowiedziami przedstawicieli PGNiG na konferencji "LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu" obecnie panuje przyjazny klimat dla rozwoju tego sektora rynku paliwowego, a firma zamierza po prostu zarabiać na sprzedaży gazu ziemnego wykorzystywanego do celów transportowych.

Istniejąca infrastruktura w postaci 20 stacji CNG zlokalizowanych głównie na terenie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej będzie rozwijana.

Pierwszymi stacjami już dysponujemy. W tym momencie prowadzimy bardzo intensywne rozmowy z kilkoma przedsiębiorstwami komunikacyjnymi na temat rozbudowy istniejących stacji czy wybudowania dodatkowych stacji na terenie poszczególnych miast. Oczywiście ze względów handlowych nie będę zdradzał w tym momencie szczegółów ale takie rozmowy już są na bardzo zaawansowanym etapie.

Henryk Mucha, Członek Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Na przełomie lat 2018 i 2019 ma rozpocząć się proces inwestycyjny związany z budową w Polsce stacji LNG. Powstaną one wzdłuż polskich odcinków szlaków tranzytowych Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T - Trans-European Transport Networks). Ich długość wynosi w Polsce 4816 km, co oznacza, że zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, która definiuje odległości pomiędzy stacjami tankowania poszczególnych nośników energii (dla LNG jest to 400 km) w naszym kraju powstaną 24 ogólnodostępne stacje tankowania LNG (skroplonego gazu ziemnego).

Plany sprzedaży LNG dla transportu lądowego zakładają, że sprzedaż tego nośnika energii rozpocznie się w 2018 r. od skromnych 2 mln m3. Ma ona systematycznie rosnąć by w 2025 r. osiągnąć poziom 70 mln m3. Łącznie z CNG wolumen sprzedaży paliw metanowych ma w 2025 r. osiągnąć poziom 520 mln m3.


Good Przydatny artykuł (8)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy