Powstała Polska Platforma LNG

Piotr Złoty
źródło: relacja własna, Motus Foundation
Dodany: 14.03.2017

 
Na seminarium LNG dla transportu i przemysłu, które odbyło się 7 marca 2017 r. w Sopocie z inicjatywy fundacji Motus oficjalnie zaprzysiężono Polską Platformę LNG. Wydarzenie odbyło się w ramach Transport Week. Odbywał się on w dniach 7-9 marca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

 

Skupia ona firmy i ośrodki badawcze (uczelnie) w różnym stopniu i na różnych płaszczyznach związane z branżą skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Polska Platforma LNG działa na zasadzie klastra czyli grupy firm, instytucji i organizacji reprezentujących ten sam sektor lub sektory pokrewne, które w pewnych obszarach ściśle ze sobą współpracują. Nie wyklucza to wzajemnej konkurencji, która jest motorem postępu.

Ładowanie video...


Nieco później, na zamkniętym spotkaniu podmiotów zaangażowanych w Polską Platformę LNG zadecydowano by na razie nie nie wybierać Rady Programowej.

Członkowie założyciele Polskiej Platformy LNGfot. CNG-LNG.plCzłonkowie założyciele Polskiej Platformy LNG

Uczestnicy doszli do wniosku, że w pierwszej kolejności należy organizację sformalizować, nadać jej osobowość prawną, co ma pomóc w przyciągnięciu najważniejszych graczy z branży LNG na polskim rynku (PGNiG, GAZ-SYSTEM czy Polskie LNG).

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. w Wilnie zaplanowano oficjalne podpisanie współpracy w ramach Bałtyckiego Klastra LNG pomiędzy przedstawicielami projektu i odpowiednimi przedstawicielami biznesu z Polski, Litwy, Danii, Szwecji, Norwegii i Niemiec.

Polska Platforma LNG będzie w Wilnie reprezentowana przez Emila Arolskiego z Fundacji Motus (Motus Foundation) i Bogdana Rogaskiego z firmy Barter. Będzie także obecny przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie. Niewykluczone, że pojawią się także przedstawiciele innych podmiotów z Polskiej Platformy LNG.

Obecnie Polską Platformę LNG tworzą:

 • Fundacja Motus,
 • Barter,
 • CryoGas,
 • Emerson,
 • IM Solutions,
 • Remontowa LNG Systems,
 • Polski Rejestr Statków,
 • Port Gdańsk,
 • Port Gdynia,
 • Tines Gas,
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Tractebel.


Ładowanie video...


Skupione wokół Polskiej Platformy LNG firmy i ośrodki badawcze będą dzielić się wiedzą i doświadczeniami tak, aby nie powielać wzajemnie swoich działań wykorzystując doświadczenia innych partnerów oraz wspólnie rozwiązywać zagadnienia ważne z punktu widzenia całej branży. W ten sposób ich działania będą wzmocnione i skoordynowane (efekt synergii) oraz pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć wydatki i czas niezbędny na opracowanie pewnych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich członków Polskiej Platformy LNG.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie