EXPO-GAS 2023 - IGG zaprasza do udziału

Dodany: 03.03.2023
Informacja producenta

 
Izba Gospodarcza Gazownictwa wspólnie z Targami Kielce organizują w Kielcach XII edycję Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, które odbędą się w dniach 19-21 kwietnia 2023 roku.

 

Targi EXPO-GAS to promowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych polskich firm produkcyjnych i usługowych działających w obrębie gazownictwa i energetyki. Jest to również okazja do spotkania w jednym miejscu ekspertów z branży gazowniczej, nawiązania nowych relacji biznesowo-handlowych Targi to również forum wymiany informacji i dyskusji na bieżące dla środowiska gazowniczego tematy.

Motywem przewodnim Konferencji towarzyszącej Targom są "Nowe technologie dla multienergetyki". Poszczególne sesje tematyczne odnosić się będą m.in. do roli gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej, bezpieczeństwa rozwiązań technicznych dla zielonej energetyki, kierunków rozwoju koncernów multienergetycznych na świecie i w Polsce czy finansowania transformacji energetycznej.

Środa, 19 kwietnia 2023 r.
10.00 – 10.35 Otwarcie Targów i Konferencji - Powitanie i wystąpienia gości honorowych
10.35 – 11.00 XX-lecie Izby Gospodarczej Gazownictwa
11.00 – 12.15 SESJA I Energia dla gospodarki
1. Bilans energetyczny Polski – zmiany w zakresie struktury źródeł energii.
2. Rola gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej. Europejski i krajowy rynek gazu.
3. Dekarbonizacja gazownictwa w kontekście realizacji polityki klimatycznej.
4. Finansowanie rozwoju technologii energetycznych.
5. Bezpieczeństwo rozwiązań technicznych dla zielonej energetyki.
6. W co warto inwestować - rozwiązania dot. zasilania przemysłu, ciepłownictwa i gospodarstw domowych w perspektywie 5, 10 i 20 lat.
7. Rola koncernu multienergetycznego w realizacji polityki klimatycznej.
12.15 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.05 SESJA II Referaty
1. Kierunki rozwoju koncernów multienergetycznych na świecie i w Polsce.
2. Innowacyjne rozwiązania techniczne wspierające transformację energetyczną.
3. Finansowanie transformacji energetycznej - Fundusze pomocowe na rozwój energetyki, w tym gazownictwa, gospodarki biometanowej i wodorowej (FEnIKS, FENG, programy NFOŚiGW, NCBR, BGK).
4. ESG w dobie gospodarki 4.0.
14.05 – 15.30 Przerwa obiadowa
....... – 17.00 Indywidualne zwiedzanie stoisk Targów EXPO-GAS 2023
19.00 Kolacja grillowa (Uroczysko Hotel, ul. Cedzyna 44d, Kielce)

Drugiego dnia Targów odbędą się Warsztaty Techniczne, których przedmiotem będzie "Dekarbonizacja w gazownictwie".

10.00 – 11.15 Część I
1. Zadania standaryzacji i normalizacji technicznej w perspektywie transformacji gazownictwa / nowych
technologii energetycznych w gazownictwie - Nowe dokumenty standaryzacyjne IGG.
2. Nowe technologie energetyczne w gazownictwie z równoczesną separacją CO2.
3. Transport rurociągowy paliw gazowych i CO2 – różnice.
4. Nowe technologie w gazownictwie - budowa przyłączy bez konieczności zgrzewania.
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Część II
5. Certyfikacja nowoczesnych wyrobów i urządzeń prowadzona przez INiG.
6. Kierunki i perspektywy rozwoju technologii kogeneracyjnych opartych na paliwach gazowych.
7. Modelowanie informacji o budowli - BIM dla gazownictwa.
8. Urządzenia wykorzystujące mieszankę gazu ziemnego z "gazami zielonymi".
9. E-paliwa - ważny trend w wykorzystaniu zielonego wodoru.

Targi zakończy uroczysta Gala, która odbędzie się z Grand Hotelu przy ul. Sienkiewicza 78 w  Kielcach, w trakcie której najlepsze produkty i wystawcy zostaną uhonorowani Nagrodami i Wyróżnieniami Targów Kielce. Osoby szczególnie zasłużone dla branży gazowniczej zostaną uhonorowane Odznaczeniami państwowymi i Odznakami Honorowymi Izby Gospodarczej Gazownictwa. Ponadto będą wręczane dyplomy ukończenia studiów MBA.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII edycji Targów EXPO-GAS oraz wydarzeniach towarzyszących.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Targach EXPO-GAS 2023, konferencji i warsztatach prosimy o przesyłanie wypełnionych zgłoszeń na adres: office@igg.pl do 6 marca 2023 r.

Portal CNG-LNG.pl jest partnerem medialnym Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2023 oraz Konferencji "Nowe technologie dla multienergetyki".


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie