GAZ-SYSTEM zaakceptował trasę Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 20.06.2018
Informacja producenta

 
GAZ-SYSTEM zaakceptował wariant trasy gazociągu podmorskiego zaproponowany przez wykonawcę dokumentacji technicznej i środowiskowej - firmę Ramboll. Rekomendowana trasa liczy około 275 km i przebiega przez duńskie i polskie obszary morskie oraz przez szwedzką wyłączną strefę ekonomiczną (na odcinku około 80 km).

 
REKLAMA
Piotr Naimski i Tomasz Stępieńfot. GAZ-SYSTEMPodczas konferencji Minister Piotr Naimski i Prezes Tomasz Stępień przedstawili rekomendowaną trasę podwodnej części gazociągu Baltic Pipe

Wskazano również preferowane miejsca wyjścia rurociągu na ląd - Faxe South w Danii oraz Niechorze-Pogorzelica w Polsce. Przyjęcie rekomendacji nie oznacza, że została podjęta ostateczna decyzja co do przebiegu gazociągu. Zapadnie ona dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń.

fot. GAZ-SYSTEMMapa prezentująca zaakceptowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe

Ramboll od października 2017 r. przeprowadzał dokładne badania środowiskowe, geofizyczne i geotechniczne, które pozwoliły wskazać optymalną i bezpieczną trasę rurociągu przez Morze Bałtyckie. Wskazany przebieg został przeanalizowany i porównany z innymi rozważanymi wariantami trasy przede wszystkim pod kątem środowiskowym, technicznym oraz społeczno-ekonomicznym. Oceniono także sposoby prowadzenia przyszłych prac budowlanych, tak aby w jak największym stopniu zminimalizować i ograniczyć oddziaływanie na środowisko i zachować wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycji.

Akceptacja przez GAZ-SYSTEM rekomendowanej przez wykonawcę trasy nie oznacza ostatecznej zgody na realizację inwestycji w takim wariancie. Na kolejnych etapach realizacji projektu inwestor będzie musiał uzyskać komplet decyzji i pozwoleń we wszystkich krajach, w których realizowany będzie Baltic Pipe, w tym m.in. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o wskazaniu lokalizacji przebiegu rurociągu w wyznaczonym korytarzu oraz pozwolenie na budowę. Dopiero po ich uzyskaniu znana będzie ostateczna trasa przebiegu gazociągu.

Konferencja poświęcona przyszłości projektu Baltic Pipe odbyła się 20 czerwca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że projekt stanowi priorytet rządu i polskiej polityki energetycznej.

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Jednym z filarów suwerenności Rzeczypospolitej jest bezpieczeństwo energetyczne, które stanowi o pozycji naszego kraju w przestrzeni międzynarodowej. Realizacja Baltic Pipe, czyli gazociągu podmorskiego umożliwiającego przesyłanie do Polski i Danii gazu ze złóż w Norwegii, jest kluczowa dla wzmocnienia naszej niezależności.

Zwrócił również uwagę, że projekt Baltic Pipe zapewni bardzo potrzebną dywersyfikację nie tylko kierunków dostaw gazu, ale także ich źródeł.

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Dzięki Baltic Pipe nastąpi przestawienie kierunku przesyłu gazu z osi wschód-zachód na północ-południe, przez co zmniejszymy nasze uzależnienie od Rosji, a także wzmocnimy krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Harmonogram projektu Baltic Pipe jest bardzo szczegółowo przygotowany i systematycznie realizowany. Akceptacja rekomendowanego wariantu trasy gazociągu podmorskiego to kolejny krok przybliżający nas do tej strategicznej inwestycji.

Z kolei Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM, zaznaczył, że projekt Baltic Pipe to element szerokiej strategii inwestycyjnej firmy.

Tomasz Stępień

prezes zarządu GAZ-SYSTEM

Baltic Pipe to nie tylko inwestycja o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, lecz także projekt opłacalny ekonomicznie, który przyczyni się do rozwoju rynku gazu w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jego realizacja umocni również pozycję naszej firmy jako jednego z liderów tego rynku.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy