Sprzedaż aut bezemisyjnych i niskoemisyjnych w UE

Piotr Złoty
źródło: ACEA
Dodany: 07.11.2019

 
Według najnowszego raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) sprzedaż pojazdów napędzanych alternatywnie jest bardzo zróżnicowana we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

 
REKLAMA

Eric-Mark Huitema

dyrektor generalny ACEA

Chociaż średni udział w rynku pojazdów napędzanych alternatywnie w UE rośnie to ogromne rozbieżności w zakresie ich sprzedaży w całej Europie są bardzo niepokojące. Idąc w kierunku mobilności bezemisyjnej, musimy zadbać o to, aby żaden kraj i żaden obywatel nie zostali pod tym względem w tyle.

Samochody elektryczne (ECV) i hybrydowe plug-in (HEV)

Przykładem może być liczba samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in sprzedanych w 2018 r., która wahała się od zaledwie 93 takich pojazdów, które znalazły nabywców na Łotwie (0,6% udziału w rynku) do 67 504 w Niemczech (2-procentowy udział w rynku).

Udziały pojazdów napędzanych alternatywnie w rynkach poszczególnych państw członkowskich UEfot. ACEATylko w 4  krajach UE udział pojazdów elektrycznych wynosi ponad 2,5%. 20 państw członkowskich ma ten udział na poziomie 2,5% i mniej. Połowa wszystkich państw członkowskich UE ma mniej niż 1-procentowy udział pojazdów elektrycznych w rynku. Sprzedaż samochodów napędzanych gazem ziemnym koncentruje się głównie we Włoszech i w Niemczech (74% wszystkich tego typu aut w UE)

To porównanie doskonale ilustruje dysproporcje w zakresie sprzedaży samochodów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w stosunku do sprzedaży takich pojazdów w Europie Zachodniej.

Kolejnym przykładem przywołanym w raporcie ACEA jest Polska, w której sprzedaż samochodów elektrycznych jest praktycznie zerowa, stanowiąc 0,2% całkowitej sprzedaży samochodów osobowych przy średniej w Europie Zachodniej na poziomie 1,5%. Podobnie niski udział w sprzedaży pojazdów elektrycznych jest obserwowany na południu Europy. We Włoszech i Hiszpanii, które są odpowiednio trzecią i czwartą gospodarką UE, samochody elektryczne stanowią poniżej 1% sprzedaży wszystkich pojazdów osobowych.

Podobny udział samochodów elektrycznych w sprzedaży osobówek (poniżej 1%) ma połowa wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w czterech krajach UE pojazdy elektryczne stanowią ponad 2,5% rynku samochodowego. Wskaźniki te są ściśle powiązane z poziomem życia w poszczególnych krajach oraz wielkością pomocy państwa w zakupie samochodów elektrycznych.

Eric-Mark Huitema

dyrektor generalny ACEA

Mobilność musi pozostać dostępna dla wszystkich warstw społeczeństwa. Dlatego wzywamy rządy do wprowadzenia bardziej znaczących i zrównoważonych programów motywacyjnych w celu stymulowania sprzedaży w całej UE.

Emisja CO2 z nowych samochodów w latach 2007-2016fot. ACEAW latach 2007-2016 średnia emisja CO2 w nowych samochodach spadła o ponad 25% (ze 158 do 118,1 g/km). Trend odwrócił się w 2017 r., kiedy emisja wzrosła o 0,3% (do 118,5 g CO2/km) oraz w 2018 r., gdy nastąpił wzrost o 1,8%, osiągając średnią 120,6 g CO2/km. Najwyższa średnia emisja CO2 z nowych samochodów jest w Estonii (132,3 g/km), najniższa w  Holandii (105,5 g/ km)a

Samochody CNG (NGV)

W ostatnim raporcie ACEA zaprezentowano także informacje na temat sprzedaży samochodów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG). Okazuje się, że koncentruje się ona we Włoszech i w Niemczech. W obu tych krajach sprzedaje się 74% wszystkich samochodów zasilanych gazem ziemnym, które znajdują nabywców w Europie.

W 2018 r. najwięcej samochodów osobowych zasilanych gazem ziemnym sprzedało się:

  • we Włoszech (37 406, co stanowiło 2% rynku),
  • w Niemczech (10 804, 0,3%),
  • w Belgii (3 987, 0,7%),
  • w Hiszpanii (3 754, 0,3%),
  • w Szwecji (3 235, 0,9%).

Samochody z ogniwami paliwowymi (FCEV)

Samochody napędzane energią elektryczną z ogniw paliwowych mają obecnie znikomy udział w całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w Unii Europejskiej (UE).

Wnioski

ACEA wskazuje, że aby osiągnąć, określone przez UE ambitne cele związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla (CO2) przewidziane do osiągnięcia w 2025 i 2030 r., sprzedaż wszystkich pojazdów napędzanych alternatywnie we wszystkich państwach członkowskich UE będzie musiała gwałtownie wzrosnąć.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy