Wzrosty rejestracji samochodów gazowych

Piotr Złoty
źródło: ACEA
Dodany: 10.11.2017

 
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA - Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles), w jednym z ostatnich biuletynów, podało informacje na temat liczby rejestracji pojazdów zasilanych alternatywnie w Unii Europejskiej w 3 kwartale 2017 r.

 
REKLAMA

Podobnie jak w poprzednich miesiącach liczba rejestracji takich pojazdów rośnie. W trzecim kwartale wzrost ten w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. wyniósł aż 51,4%.

W tym czasie zarejestrowano 216 635 samochodów napędzanych alternatywnie. Pojazdy te stanowiły 6,2% w łącznej liczbie sprzedanych samochodów w tym okresie. Zapotrzebowanie na nowe samochody napędzane LPG wzrosło w tym okresie o 38,1%, a liczba rejestracji samochodów napędzanych gazem ziemnym była o 12,9% wyższa. W całej Unii Europejskie wzrost rejestracji samochodów gazowych i napędzanych E85 (benzyna z 85% zawartością etanolu) wyniósł w trzecim kwartale 2017 r. 30,6%. Łącznie zarejestrowano w tym okresie 45 044 tego typu pojazdów wobec 34 497 rok w analogicznym okresie roku 2016.

fot. ACEANajwiększe wzrosty wśród rejestracji samochodów zasilanych alternatywnie dotyczą pojazdów elektrycznych (ECV), hybrydowych (HEV). Przyrost wśród pojazdów alternatywnych innych niż elektryczne (LPG, CNG i E85) wyniósł 30,6%

Największe wzrosty w zakresie pojazdów LPG, CNG i zasilanych E85 odnotowano w Hiszpanii (348,7%), Finlandii (239,5%), Portugalii (151%), Belgii (96,7%) i Słowacji (86,1%). W tej kategorii pojazdów praktycznie wszystkie kraje europejskie zanotowały dwucyfrowe wzrosty. Tylko we Francji i na Łotwie nastąpił spadek rejestracji pojazdów gazowych i E85 (odpowiednio o 6,8% i 23,1%).

Najwięcej samochodów gazowych i E85 zarejestrowano w trzecim kwartale 2017 r. we Włoszech (33 940 wobec 27 971 rok wcześniej).

Na drugim miejscu w liczbie rejestracji takich samochodów jest Polska. W kraju zarejestrowano 2 420 pojazdy gazowe. Rok wcześniej, w trzecim kwartale 2016 r., zarejestrowano w Polsce 1 425 takich pojazdów. Przyrost liczby rejestracji jest zatem znaczny i wynosi 69,8%. Zdecydowana większość to z pewnością samochody LPG.

Powyżej 2 tys. samochodów gazowych zarejestrowano w Niemczech (2 060 wobec 1 358 przed rokiem - wzrost 51,7%), 1 456 takich samochodów zarejestrowano w Szwecji, czyli o 50,6% więcej niż w 2016 r. (967). W Hiszpanii 1 243 (rok wcześniej 277), co zaowocowało rekordowym, w.w. wzrostem (348,7%).

Biorąc po uwagę okres 3 kwartałów 2017 r. najwięcej rejestracji samochodów LPG, CNG i LNG oraz E85 zanotowano we Włoszech 122 515 wobec 112 062 w analogicznym okresie 2016 r. (wzrost o 9,3%).  W Niemczech takich rejestracji było 5 246 (w 2016 r. 4 662 - wzrost 12,5%).

W Polsce wzrost po 3 kwartałach wyniósł 63,8% (7 500 samochodów wobec 4 580 w 2016 r.).

W krajach Unii Europejskiej po trzech kwartałach średni wzrost liczby rejestrowanych samochodów LPG, CNG i E85 wyniósł 13%. Łącznie zarejestrowano 151 856 takich pojazdów w stosunku do 134 422 w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2016 r.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy