Przełom w poszukiwaniach gazu na Podkarpaciu

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 08.10.2018
Informacja producenta

 
Wydobycie gazu na Podkarpaciu wzrośnie w ciągu 5 lat o 28 procent, do 1,75 mld m sześciennych rocznie – szacuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne kraju i dodatkowe korzyści dla regionu.

 
REKLAMA

Gaz będzie pozyskiwany między innymi w okolicach Kramarzówki, gdzie PGNiG odkryło duże złoże gazu o zasobach szacowanych na 12 mld m³. Surowiec zlokalizowany jest w warstwach skalnych, które do tej pory nie były komercyjnie eksploatowane. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci już w połowie 2019 roku, po wybudowaniu gazociągu.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Kramarzówka jest dowodem, że wydobycie gazu na Podkarpaciu ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. Szacujemy, że w ciągu 5 lat produkcja błękitnego paliwa w regionie wzrośnie do 1,75 mld m³ rocznie, a więc o 28% w porównaniu z 2017 rokiem, kiedy wyniosło 1,37 mld m³. Jesteśmy zdeterminowani uwolnić potencjał Podkarpacia, dlatego od dwóch lat konsekwentnie wdrażamy w regionie nowa strategię poszukiwań gazu. Zasoby krajowe to najpewniejsze i najbardziej opłacalne źródło surowców energetycznych.

PGNiG opracowało nową koncepcję poszukiwań i wydobycia gazu w 2016 r. W ramach jej realizacji spółka wykonała na Podkarpaciu nowe badania, w tym największe w Europie trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne Przemyśl–Kramarzówka–Rybotycze-Fredropol o powierzchni prawie 1300 km². PGNiG szacuje, że na obszarze zdjęcia znajduje się około 50 mld m³ gazu. Koncepcja przewiduje również intensyfikację prac wiertniczych. W latach 2016-2022 PGNiG zaplanowało na Podkarpaciu około 120 odwiertów poszukiwawczych.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Ponad czterdzieści otworów zostało już wykonanych, m.in. w gminach Kańczuga, Krasne, Kuryłówka i Żyraków, z czego aż 32 okazały się pozytywne. Oznacza to wyjątkowo wysoką skuteczność na poziomie 75 proc. Zawdzięczamy ją m.in. dokładnej analizie danych sejsmicznych, która pozwoliła wytypować najbardziej obiecujące miejsca do prowadzenia wierceń. Znaczna część odwiertów będzie realizowana w nieeksploatowanych do tej pory warstwach geologicznych. Przykładem jest właśnie Kramarzówka, gdzie PGNiG wykonało pierwszy w Polsce odwiert horyzontalny w utworach miocenu niekonwencjonalnego. Po zabiegu szczelinowania przypływy gazu ustabilizowały się na poziomie 70 tys. m³ na dobę, czyli 25 mln m³ rocznie..

Prezes PGNiG SA dodał, że przy realizacji planów spółki będzie wykorzystany nowoczesny sprzęt, taki jak wiertnia Bentec 2000 HP. To pierwsze nowe urządzenie do wierceń głębokich kupione przez Grupę Kapitałową PGNiG po 2012 roku. Pozwala wiercić otwory o głębokości do 7000 m i jest urządzeniem samobieżnym, dzięki czemu można je przenieść na nowe miejsce pracy bez konieczności demontażu i ponownego montażu. Wiertnia ma moc 2000 KM i udźwig 450 ton. Bentec 2000 HP rozpocznie wiercenia właśnie na Kramarzówce.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy