Zużycie gazu rośnie. Spada udział importu z Rosji

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 07.08.2018
Informacja producenta

 
W nawiązaniu do doniesień medialnych spółki Gazprom, PGNiG informuje, że tempo wzrostu importu gazu w postaci skroplonej - LNG (zakontraktowanego w Katarze, Norwegii i USA) było 10-krotnie wyższe niż dynamika wzrostu importu gazu rosyjskiego.

 
REKLAMA
Dostawa LNG do Terminalu w Świnoujściufot. CNG-LNG.plTerminal LNG w Świnoujściu staje się coraz bardziej znaczącym źródłem dostaw gazu ziemnego dla Polski, którego zdolności przeładunkowe w 2018 r. mają być wykorzystane w 60% przy średnim wykorzystaniu europejskich terminali na poziomie 25%

Wzrost importu LNG w porównaniu z gazem z Rosji był wyższy także w ujęciu ilościowym. PGNiG sprowadziło w okresie styczeń-lipiec 2018 r. o około 0,6 mld m³ więcej gazu LNG niż w analogicznym okresie 2017 r. - a więc import ten był o 60% wyższy niż w analogicznym okresie 2017 r. Natomiast import gazu z Rosji w okresie  styczeń-lipiec 2018 r. wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. o niecałe 0,4 mld m³ czyli tylko o około 6%.

Jednocześnie PGNiG informuje, że wahające się corocznie ilości importowanego gazu z Rosji, nie są skutkiem jakichkolwiek zmian w długoterminowym kontrakcie importowym. Ilości te muszą być zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli "take or pay", ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych wiele lat temu w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 r.

Ponadto PGNiG informuje, że udział gazu sprowadzanego z Rosji w całej strukturze importu PGNiG w okresie styczeń-lipiec 2018 r. po raz kolejny spada - obecnie do 75%, czyli o kolejne 2 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., natomiast udział LNG w strukturze importu utrzymuje trend wzrostowy i w analizowanym okresie wzrósł do 19% czyli o kolejne 6 punktów procentowych.

Warto wiedzieć

Konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m³ w 2015 r.  do 17 mld m³ w 2017 r. Jest to najbardziej dynamiczny wzrost w historii polskiego rynku, ale także jeden z najwyższych wzrostów w Europie.

W związku z powyższym, PGNiG proponuje ostrożne podejście do zakresu i sposobu podawania przez Gazprom informacji dotyczących sprzedaży gazu do Polski, tym bardziej, że Rosja od kliku lat nie jest jedynym państwem z którego gaz jest importowany do Polski.

Oprócz wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje coraz więcej gazu, z coraz większej liczby państw. Import gazu rośnie w odpowiedzi na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku. PGNiG przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem BalticPipe przez Morze Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 r. Ponadto, w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, PGNiG  będzie dysponował od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA (ok. 5,5 mld m³ po regazyfikacji).


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy