Problemy z cząstkami stałymi w Europie

Piotr Złoty
źródło: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.
Dodany: 09.04.2015

 
Zespół naukowców z International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) doszedł do wniosku, że obecne regulacje europejskie dotyczące zawartości w powietrzu cząstek stałych są niewystarczające do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery.

 

Obecnie w metrze sześciennym powietrza może być 40 µg cząstek stałych o wielkości poniżej 10 µm. Dopiero zbliżenie się do rygorystycznych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które przewidują 2-krotne zmniejszenie ich ilości do 20 µg/m3 może dać spodziewany efekt dla powietrza atmosferycznego.

Szczególnie źle wypadają w zakresie zanieczyszczenia powietrza miasta Europy Wschodniej, gdzie Unia Europejska i rządy krajowe powinny podjąć dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Jeszcze bardziej niepokojąco sytuacja wygląda w opublikowanym na początku marca pięcioletnim raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), która jako główne zanieczyszczenie powietrza w Europie wymienia dwutlenek azotu oraz ozon, które są powodem około 430 tys. przedwczesnych zgonów wśród Europejczyków.

EEA zwraca uwagę na konieczność wypracowania ograniczeń stężenia dwutlenku azotu, którego obecne dopuszczalne ilości są jej zdaniem zbyt wysokie.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy