Chcą bronić interesów branży LNG

Barter S.A.
źródło: Barter S.A.
Dodany: 19.06.2017

 
Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców - Polskiej Platformy LNG.

 
REKLAMA

Na początku czerwca w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Platformy LNG. Inicjatywę Fundacji MOTUS z Gdyni wsparło 11 podmiotów - firm, instytucji i uczelni, związanych z branżą skroplonego gazu ziemnego LNG, które stały się członkami - założycielami nowego związku pracodawców.

Jako Fundacja współpracujemy z Organizacją Portów Bałtyckich i mamy doświadczenie przy tworzeniu tego typu platform w innych krajach bałtyckich i w realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury tankowania LNG małej skali w wielu portach. To właśnie podczas tej współpracy pojawiła się potrzeba stworzenia także w Polsce platformy wspierającej i promującej branżę LNG - nie tylko w transporcie morskim, ale też w drogowym, czy w przemyśle. Zainteresowanie projektem ze strony polskich firm było bardzo duże, a partnerzy zdecydowali, by zarejestrować platformę jako związek pracodawców w Polsce

Emil Arolski  dyrektor zarządzający Fundacji MOTUS i prezes Polskiej Platformy LNG

Platforma działa na zasadzie branżowego klastra, w którym poszczególne podmioty wzajemnie wykorzystują swoje doświadczenia, wspierają się i wspólnie działają na rzecz określonych celów. A do tych należą m.in. reprezentowanie interesów branżowych pracodawców i podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży LNG. Ma to służyć rozwojowi współpracy przy tworzeniu projektów, wykorzystujących potencjał LNG, jako alternatywnego paliwa dla transportu drogowego, morskiego i dla przemysłu.

Dzięki platformie możliwe będzie także efektywne wykorzystanie potencjału uczestników platformy oraz integracja przedsiębiorców ze środowiskiem naukowo - badawczym, a także tworzenie partnerstw i przepływ informacji między biznesem, nauką, samorządami i światem polityki.

Ważnym zadaniem związku jest oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego branży LNG.

Istnieje wiele regulacji prawnych, niedostosowanych do potrzeb tej branży. Polska Platforma LNG ma być instytucją broniącą interesów branży i stwarzającą warunki do jej szybkiego rozwoju - potrzebne są bowiem właściwe regulacje i normy prawne zarówno w zakresie transportu, gazyfikacji przemysłu, miast czy bunkrowania statków. By branża mogła się dynamicznie rozwijać, niezbędne jest wsparcie państwa w postaci ulg i ułatwień dla sektora LNG. Ponieważ Unia zmierza w kierunku rozwoju czystej energii, to należy objąć ten sektor szerszym wsparciem ze środków unijnych.

Bogdan Rogaski, prezes Barter SA i członek zarządu Polskiej Platformy LNG

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli: Fundacja MOTUS, Barter, DNV GL Poland, Tines Gas, SGS Polska, Remontowa LNG Systems, Emerson Process Management, Port Gdynia, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska  w Szczecinie oraz Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

Wśród członków wspierających Platformę są CryoGas, IM Solutions, Polski Rejestr Statków, Port Gdańsk, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Tractebel Engie.

Polska Platforma LNG wejdzie w skład struktur Bałtyckiego Klastra LNG.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (2)Partnerzy